โอ้กะจู๋ เตรียม IPO แล้ว! เดินหน้าย้ำจุดยืน The King of Organic Salad

โอ้กะจู๋ ภายใต้ บมจ. ปลูกผักเพราะรักแม่ ผู้นำธุรกิจให้บริการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

โอ้กะจู๋
ชลากร เอกชัยพัฒนกุล (อู๋) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ หรือ OKJ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ่จับมือกับจิรายุทธ ภูวพูนผล (โจ้) เชี่ยาญด้านการเกษตร และวรเดช สุชัยบุญศิริ (ต้อง) เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ Be Organic from Farm to Table สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากปลูกผักสวนครัวทั่วไปและผักสลัดบางชนิดเพื่อรับประทานในครอบครัว ภายใต้สโลแกน ปลูกผักเพราะรักแม่

ก่อนจะต่อยอดทำธุรกิจเพาะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ และจับมือกับพันธมิตร บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เข้ามถือหุ้น 20% ทำให้ขยายโอกาสในการเติบโตและพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ย้อนไปเมื่อปี 2556 บริษัทเปิดบริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพสาขาแรกที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋ บริษัทขับเคลื่อนธุรกิจตามวิสัยทัศน์ เรามุ่งมั่นเดินบนวิถีอินทรีย์ที่ดีต่อตัวเราและสังคม ย้ำจุดยืนการเป็น The King of Organic Salad ภายใต้ 3 ธุรกิจ 

โอ้กะจู๋

1) ธุรกิจบริการและจำหน่ายอาหารภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” มีช่องทางจำหน่าย 4 ช่องทางหลัก

  • 1.1 Full-service Restaurant ร้านอาหารให้บริการเต็มรูปแบบ ให้บริการแบบ Drive Thru มีสั่งอาหารออนไลน์ Food Delivery Platform ต่างๆ โดยแบบ Full-service Restaurant รวม 30 สาขา ในเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ระยองและชลบุรี
  • 1.2 Delivery and Kiosk ร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เน้น Delivery และ Grab & Go ปัจจุบันมี 4 สาขา ในกรุงเทพฯ
  • 1.3 Café Amazon จำหน่ายอาหารว่างและอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น แซนวิชสลัดผัก แร็พ สลัด ผ่านร้าน Café Amazon กว่า 300 สาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันออก
  • 1.4 Supermarket วางจำหน่ายผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ โอ้กะจู๋ เช่น ผัก ผลไม้ สลัดพร้อมทาน เป็นต้น ผ่าน Rimping Supermarket และ Gourmet Market จำนวน 9 สาขาในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ

2) ธุรกิจร้านอาหารประเภทจานด่วน ภายใต้แบรนด์ Ohkajhu Wrap & Roll

3) ธุรกิจน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Oh Juice”

ปัจจุบันบริษัทฯ ปลูกผักสลัด ผลไม้ และดอกไม้ทานได้ ด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์จากสวน 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รวมราว 380 ไร่ และยังรับซื้อผักผลไม้ออร์แกนิคจากเกษตรกรในเครือข่าเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบและจำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋ภายใต้แบรนด์ “โอ้กาด”

ล่าสุด ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น คิดไม่เกิน 26.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดขอบริษัท

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายสาขา เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ที่มา – สวนผักโอ้กะจู๋

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา