ออฟฟิศเมทเผยโควิดดันช็อปออนไลน์โต 100% ต่อยอดจับมือแบรนด์ B2B เข้าถึงลูกค้า 5 แสนราย

หลังผ่านพ้นช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออฟฟิศเมท ได้เปิดเผยพฤติกรรมของผู้บริโภค และพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร (B2B) ที่หันไปสั่งซื้อสินค้าจากออฟฟิศเมทบนช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น

จิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท ภาพจากออฟฟิศเมท

แต่เดิมลูกค้ากลุ่ม SME และลูกค้าองค์กร นิยมซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงานผ่านช่องทางหน้าร้านของออฟฟิศเมท แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หน้าร้านจำเป็นต้องปิดลงชั่วคราว

เปิดพฤติกรรมลูกค้าช่วงโควิด ช็อปออนไลน์โตก้าวกระโดด

จิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท เล่าว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีลูกค้า B2B เข้ามาใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของออฟฟิศเมทกว่า 6.3 ล้านครั้ง คิดเป็นการเติบโตมากกว่า 100%  มีจำนวนผู้ใช้ 3.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 120% และมีผู้เข้ามาชมสินค้ากว่า 21.6 ล้านครั้ง เติบโตกว่า 330%

ภาพจากออฟฟิศเมท

โดยจิตรลดาเล่าเพิ่มเติมว่าปัจจุบันสัดส่วนการซื้อสินค้าของออฟฟิศเมทแบ่งออกเป็นช่องทางหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ รวมถึง Telesale คิดเป็นสัดส่วนเท่าๆ กันที่ 50% ในอนาคตคาดการณ์ว่าสัดส่วนของช่องทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาออฟฟิศเมทลงทุนกับระบบออนไลน์ต่างๆ ด้วยเม็ดเงินกว่า 100 ล้านบาท

ส่วนหมวดหมู่ของสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ หมวดสินค้าที่เกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน เช่น เครื่องพิมพ์และหมึก กระดาษถ่ายเอกสาร หมวดอุปกรณ์ทำความสะอาด รวมถึงหมวดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสินค้ากลุ่มอื่นๆ เช่นกันที่ได้รับความนิยม ได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไอที และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เพราะลูกค้า B2B ของออฟฟิศเมททำงานจากที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับคนที่ทำงานที่บ้านต้องการโต๊ะ และเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานที่มีความสะดวกสบาย รวมถึงยังมีสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยม จากกระแสการใช้บริการ Food Delivery ของร้านอาหารรวมถึงคนทั่วๆ ไปด้วย

ภาพจากออฟฟิศเมท

ดึงแบรนด์สินค้า B2B ต่อยอดช็อปออนไลน์

จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ออฟฟิศเมท จึงเห็นช่องทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาวางขายบน OfficeMate’s Online B2B Marketplace ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรายการสินค้าเติบโตจาก 30,000 เป็น 60,000 รายการ โดยจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการ B2B ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการดูแลลูกค้า เพราะกลุ่มลูกค้า B2B ต้องการความแน่นอน ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญ

โดย OfficeMate’s Online B2B Marketplace มีสินค้าที่มีความหลากหลายมาก ไม่ได้จำกัดเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานเท่านั้น มีสินค้าจำนวนมากเพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่หน้าร้าน ส่วนในมุมของผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาขายจะได้ประโยชน์จากฐานลูกค้าเดิมของออฟฟิศเมทที่มีกว่า 500,000 ราย รวมถึงไม่ต้องมีการลงทุนทำระบบการขายผ่านช่องทางออนไลน์เอง ซึ่งออฟฟิศเมทจะไม่ได้คิดค่าแรกเข้า และค่าลงสินค้า แต่จะคิดค่าคอมมิชชันหลังจากที่สามารถขายสินค้าได้ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 5-20% แล้วแต่ประเภทของสินค้า

ที่มา – ออฟฟิศเมท

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา