ไม่เอาบีทีเอส 65 บาทตลอดสาย องค์กรผู้บริโภคชี้ห้ามเกิน 10% ค่าแรง-ตั๋วร่วมลดเก็บเงินซ้อน

จากกรณี เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 ปี โดยรัฐมนตรีทั้งหมด 7 คนจากพรรคภูมิใจไทยแจ้งไม่เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี

เพื่อคัดค้านที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและขยายสัญญาสัมปทานให้กับ บมจ. บีทีเอสซี บริษัทในเครือ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ออกไปเพื่อแลกกับเก็บค่าโดยสาร 65 บาทตลอดสาย

ศูนย์สิทธิผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร และ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เข้ายื่นข้อเสนอขอให้ชะลอการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวและขึ้นราคาค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ศูนย์สิทธิผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นต่อรมต. คมนาคม มีทั้งหมด 6 ข้อ คือ

  1. ขอสนับสนุนกระทรวงคมนาคมให้ชะลอแผนการขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและขึ้นราคาค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคออกไปก่อนโดยทันที
  2. ขอให้ร่วมแสดงจุดยืนและเป็นพลังร่วมกับประชาชน ในการคัดค้านการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวล่วงหน้าและกำหนดอัตราค่าโดยที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
  3. ขอให้สนับสนุนการกำหนดสัดส่วนของค่าบริการขนส่งมวลชนต่อรายได้ขั้นต่ำของประชาชนต่อวันต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อส่งเสริมให้บริการขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
  4. ขอให้ประกาศนโยบายให้รถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งมวลชนที่ทุกคนต้องขึ้นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ใช่บริการทางเลือกของผู้บริโภค
  5. ขอให้สนับสนุนการยกเว้นค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนของระบบรถไฟฟ้า จัดระบบตั๋วร่วมหรือระบบบัตรใบเดียว และกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมในทุกระบบ เพื่อลดภาระของผู้บริโภคในการใช้บริการขนส่งมวลชนได้ทุกระบบ
  6. ขอให้ทบทวนสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าทุกเส้นทางในปัจจุบัน และสัญญาที่จะทำในอนาคต เพื่อศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางให้เกิดความเป็นธรรมเรื่องราคากับผู้บริโภคที่จะทำให้เกิดการใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้น และเป็นบริการขนส่งมวลชนสำหรับทุกคน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน