เกาหลีเหนือสั่งประชาชน ห้ามหัวเราะ ห้ามชอปปิง ห้ามย้ายศพ เพื่อไว้อาลัยอดีตผู้นำ

สมกับเป็นเกาหลีเหนือ แบนทุกอย่าง แม้กระทั่งหัวเราะ ชอปปิง ดื่ม ไปจนถึงการย้ายศพของคนในครอบครัวก็ยังห้าม ทั้งหมดที่ห้ามนี้ก็เพื่อไว้อาลัยให้กับการจากไปของอดีตผู้นำคิมจอง-อิล

North Korea

การสั่งห้ามประชาชนห้ามหัวเราะ ห้ามดื่มแอลกอฮอลล์ ห้ามชอปปิงเหล่านี้ก็เพื่อไว้อาลัยให้กับอดีตผู้นำเกาหลีเหนือ คิมจอง-อิลที่จากไปครบรอบ 10 ปีและคำสั่งห้ามนี้จะใช้เวลายาวนาน 11 วันนับจากวันที่ 17 ธันวาคม 2021 เป็นต้นไป คิมจอง-อิลปกครองเกาหลีตั้งแต่ปี 1994-2011 ถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมีคิม จอง-อึน ลูกชายคนสุดท้องสืบทอดอำนาจปกครองเกาหลีเหนือต่อ

ด้าน Radio Free Asia เปิดเผยว่า ภารกิจที่กล่าวข้างต้นนี้ประชาชนถูกสั่งแบน หรือห้ามทำเป็นเวลายาวนาน 11 วัน หากใครฝ่าฝืนจะถูกจับกุมคุมขังเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา นอกจากห้ามหัวเราะ ห้ามดื่ม ห้ามชอปปิงตามที่ว่ามาแล้ว หากมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตขณะที่อยู่ในช่วงไว้อาลัยคิม จอง-อิล ประชาชนก็จะถูกห้ามไม่ให้ร้องไห้เสียงดังและห้ามเคลื่อนย้ายศพจนกว่าพิธีไว้อาลัยจะสิ้นสุด นอกจากงานศพจะไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาเดียวกับการไว้อาลัยของท่านผู้นำแล้ว วันเกิดก็ห้ามฉลองเช่นกัน

ในปีนี้ถือว่ามีการขยายช่วงเวลาให้นานกว่าเดิม จากเดิมที่ผ่านมาจะไว้อาลัยเป็นเวลา 10 วัน ปีนี้ขยายเพิ่มเป็น 11 วัน ชาวเกาหลีเหนือบางคนให้ความเห็นว่า หวังว่าพิธีไว้อาลัยนี้จะมีระยะเวลาสั้นลงให้เป็นแค่เพียงอาทิตย์เดียวเหมือนในสมัยคิม อิลซ็อง ปู่ของคิม จอง-อึน แต่ในความเป็นจริงคือ ยิ่งนานวันยิ่งขยายเวลาให้แสดงความโศกเศร้าเสียใจเพื่อแสดงความไว้อาลัยนานขึ้น

Kim Jong-un คิม จองอึน
Kim Jong Un (Photo by Linh Pham/Getty Images)

นอกจากภารกิจที่ประชาชนต้องทำเหล่านี้แล้ว ยังมีงานแสดงความรำลึกถึงอดีตผู้นำอันเป็นที่รักของเกาหลีเหนือด้วย ทั้งงานจัดแสดงภาพถ่าย ศิลปะ คอนเสิร์ตเพื่อแสดงความระลึกถึง รวมทั้งมีการจัดบรรยายโดยทีมโฆษณาชวนเชื่อและทหารอาวุโสที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปีที่ปลดประจำการแล้วจะต้องเยือนโรงงานทุกแห่ง รวมทั้งบริษัทเพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่ผู้คนถึงการทำงานอย่างหนักหรือการเป็นผู้อุทิศตนของอดีตผู้นำคิม จอง-อิลด้วย

ที่มา – MINT, RFA

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา