เพื่อความเท่าเทียม หลายสายการบินในอเมริกาเตรียมให้กรอก “บอร์ดดิ้งพาส” แบบไม่ต้องระบุเพศ

American Airlines สายการบินอเมริกัน
American Airlines Photo: Shuttrstock

ไม่ต้องระบุเพศในบอร์ดดิ้งพาส

กลุ่มสายการบิน Airlines for America ที่ประกอบไปด้วยหลายสายการบินในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Southwest Airlines และ JetBlue Airlines ได้ประกาศว่าจะเพิ่มช่อง “ไม่ระบุเพศ” ในบอร์ดดิ้งพาส โดยจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนปี 2019 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มสายการบิน ระบุด้วยว่า สิ่งนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ในระดับสากล

ส่วนสายการบิน Delta (ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มสายการบิน Airlines for America แล้ว) ก็ให้ข้อมูลไว้ว่าทางสายการบินมีแผนที่จะเพิ่มช่องไม่ระบุเพศในบอร์ดดิ้งพาสเช่นเดียวกัน เพียงแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะประกาศใช้จริงอย่างชัดเจนเท่านั้น

ประเด็นเรื่องสายการบินกับความเท่าเทียมทางเพศ ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าติดตามในปี 2019 เพราะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีของเหตุการณ์ Stonewall Uprising ซึ่งเป็นการจลาจลต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ดูได้จากการที่สายการบิน Virgin ที่ได้เปิดเที่ยวบินพิเศษ โดยจะมีพนักงาน คนขับ และลูกเรือเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมด ถือเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย

ข้อมูล – Business Insider

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา