ไม่มีใครอุ้ม? นกสกู๊ตขาดทุนต่อเนื่อง แถมถูกโควิด-19 พ่นพิษหนัก ประกาศเลิกกิจการแล้ว

ก่อนหน้านี้ สายการบินนกสกู๊ตเพิ่งประกาศปรับโครงสร้างสายการบินใหม่ หลังโควิด-19 ระบาดหนัก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินถ้วนหน้า นกสกู๊ตได้ปรับตัวทั้งลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนผู้บริหารและพนักงานแล้ว แต่ในที่สุดก็ถึงแก่เวลาต้องเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัท

NokScoot นกสกู๊ต
ภาพจาก Shutterstock

โดยสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) มีมติรับทราบการเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด โดยมีบริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 49.65% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 1,470 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการและการชำระบัญชีต่อไป

การเลิกกิจการของบริษัทสายการบินนกสกู๊ต จำกัด นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินของบริษัท สำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปนั้น เส้นทางที่เป็นสิทธิการบินที่บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด มีอยู่นั้น จะหยุดให้ดำเนินการในเส้นทางบินจีน ได้แก่ นานจิง ชิงเต่า เทียนจิน เฉินหยาง

เส้นทางบินไต้หวัน ได้แก่ ไทเป เส้นทางบินญี่ปุ่น ได้แก่ นาริตะ โอซากา ซัปโปโร และเส้นทางอินเดีย ได้แก่ เดลลี เส้นทางเหล่านี้ไม่ได้กระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด

บริษัทยังให้บริการในเส้นทางบินในประเทศเป็นหลัก และเส้นทางบินระหว่างประเทศที่มีสิทธิการบินเป็นของตนเองได้แก่ เส้นทางบินพม่า ได้แก่ ย่างกุ้ง เส้นทางบินเวียดนาม ได้แก่ โฮจิมินห์ เส้นทางบินญี่ปุ่น ได้แก่ ฮิโรชิม่า และบริษัทจะแจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริาัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ให้ทราบต่อไป

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา