ninja Van ตั้งเป้าโต 3 เท่าในปีนี้ รับคนไทยซื้อของออนไลน์เฉลี่ย 1 ครั้งทุก 2 วัน

ninja Van ผู้ให้บริการส่งพัสดุที่เน้นให้บริการกับ SME เป็นหลัก พบว่าช่วงโควิดคนไทยซื้อของออนไลน์โดยเฉลี่ย 1 ครั้งทุก 2 วัน ดังนั้นบริการโลจิสติกส์ หรือรับส่งพัสดุจึงมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการลูกค้า โดย ninja Van ได้ลงทุนในเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ninja van

เพียซ เอิง กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า นินจาแวน ประเทศไทยวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการการขนส่ง โดยการเปิดศูนย์คัดแยกพัสดุภายใต้พื้นที่กว่า 30 ไร่ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ศูนย์คัดแยกพัสดุแห่งนี้จะสามารถรองรับพัสดุได้ถึง 800,000 ชิ้นต่อวัน และยังช่วยให้การจัดส่งจากกรุงเทพฯ ถึงมือผู้รับในวันถัดไปครอบคลุมไปยังพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคอีกกว่า 100 แห่ง และเพิ่มจุดรับส่งสินค้า 200 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มจำนวนพนักงาน 1,000 อัตราเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้สามารถรับและจัดส่งพัสดุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นินจาแวน ให้ความสำคัญกับ sme โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะราย ซึ่งปกติจะมีบริการให้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่หรือมีการจัดส่งพัสดุจำนวนมากเท่านั้น ซึ่งบริการนี้จะช่วยแก้ปัญหาด้านการขนส่งได้รวดเร็วขึ้นและยังถือว่าเป็นการยกระดับการบริการให้ลูกค้าทุกรายไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการของนินจาแวนได้อย่างทั่วถึง ผ่านศูนย์บริการลูกค้าช่องทางแชท LINE ซึ่งได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือลูกค้าระหว่างการจัดส่งพัสดุ เพื่อเพิ่มความสะดวกและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา