เปิดตัวเลขสื่อโฆษณาเดือน พ.ค. 61 TV Direct นำมาอันดับ 1

TV Direct เป็นแบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาเยอะที่สุดในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และเมื่อเทียบตลอดปีนี้ที่ผ่านมา TV Direct ก็ยังนำเป็นอันดับ 1 เช่นกัน จากเดิมช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเป็น กระทะ Korea King แต่เมื่อดูภาพรวมทั้งบริษัท Unilever ยังคงเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนแบรนด์ในมือที่มีมากมายหลากหลาย

เมื่อจำแนกตามประเภทสื่อที่มีการใช้งบโฆษณา พบว่า ช่องทีวีแบบเดิม, หนังสือพิมพ์และแม็กกาซีน ยังเป็นสื่อที่มียอดการใช้สื่อลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเทียบตลอด 5 เดือนที่ผ่านมาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการปิดตัวของสื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ รายที่ผ่านมา

หมายเหตุจาก Nielsen

สื่อกลางแจ้ง (outdoor) และสื่อเคลื่อนที่(transit):มีการรวมข้อมูลจาก JCDecaux สำหรับข้อมูลจากสื่อในสนามบินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 และข้อมูลของสื่อ outdorr และ transit จาก JCDecaux ได้ถูกรวมเข้าไว้ในรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560

นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่นสื่อเคลื่อนที่(transit),ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559 เป็นต้นมา

อินเตอร์เน็ท – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ทโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ททั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจากDAAT

สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้างTesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้ง, สื่อเคลื่อนที่, และสื่อในห้าง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา