นิด้าโพลเผยคนไทยมองเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสแรกปีนี้แย่ลง

ผลสำรวจของนิด้าโพลล่าสุดที่สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกเป็นอย่างไรบ้าง โดยทำผลสำรวจจากทุกภาค ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ ซึ่งจำนวนผู้ทำการสำรวจอยู่ที่ 1,250 คน โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาแย่ลง

ภาพจาก Shutterstock

ผลสำรวของนิด้าโพลถึงร้อยละ 45.92 มองว่าเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสแรกของปีนี้แย่ลง ร้อยละ 37.52 มองว่าเท่าเดิม ส่วน 16.24 มองว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.32 นั้นไม่แน่ใจ

ส่วนทางด้านความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย 5 ด้านของรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่ ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ด้านการเพิ่มรายได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.08 มองว่าเท่าเดิม รองลงมา มองว่าแย่ลงร้อยละ 25.28
 • ด้านการลดค่าครองชีพ ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.76 มองว่าเท่าเดิม รองลงมา มองว่าแย่ลงร้อยละ 33.76
 • ด้านการลดหนี้สิน ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.32 มองว่าเท่าเดิม รองลงมา มองว่าแย่ลงร้อยละ 25.92
 • ด้านการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.80 มองว่าเท่าเดิม รองลงมา มองว่าแย่ลงร้อยละ 39.84
 • ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.60 มองว่าเท่าเดิม รองลงมา มองว่าดีขึ้น 37.84

มีความสุขจากนโยบายของรัฐบาลหรือไม่

ประเด็นของคำถามข้อนี้คือประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ หรือไม่

 • มีความสุขเท่าเดิม ร้อยละ 57.92 โดยมองว่า เศรษฐกิจยังเหมือนเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อน บางส่วนยังระบุว่านโยบายไม่ได้ส่งผลต่อประชาชน
 • มีความสุขลดลง ร้อยละ 21.12 โดยมองว่าสภาพเศรษฐกิจแย่ลง ไม่มีอะไรดีขึ้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หนี้สินเพิ่มขึ้น รายได้ลดลง และยังเสริมว่าไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล
 • มีความสุขเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.96 โดยมองว่า สภาพการเงินดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น การคมนาคมต่างๆ ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ไม่เชื่อมั่นในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไตรมาสแรก

เมื่อทางนิด้าโพลสอบถามเรื่องของความเชื่อมั่นของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้นั้นผลสำรวจมีดังนี้

 • ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 49.44 โดยมองว่านโยบายของรัฐบาลไม่ได้ช่วยประชาชนในทุกระดับอย่างแท้จริง และรัฐบาลแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด บางส่วนมองว่าเป็นนโยบายระยะสั้น ไม่ต่อเนื่อง
 • เชื่อมั่น ร้อยละ 42.24 โดยมองว่านโยบายของรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือ เป็นโครงการที่ดี ทำให้หลายๆ อย่างดีขึ้น บางส่วนยังระบุว่ามีผู้นำที่ดีและมีความเข้มแข็ง
 • ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.32
ภาพจาก Shutterstock

มองว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะดีขึ้น

มุมมองของประชาชนว่าหลังจากประเทศไทยมีการเลือกตั้งแล้ว เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่

 • ดีขึ้น ร้อยละ 58.96 โดยประเด็นสำคัญคือเรื่องของเม็ดเงินต่างชาติที่จะมาลงทุน เนื่องจากมีความมั่นใจว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีแนวทางใหม่ๆ ในการบริหารประเทศ
 • เหมือนเดิม ร้อยละ 16.88 โดยมองว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่แก้ยาก ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง บางส่วนคิดว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็เหมือนๆ กัน
 • ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.24
 • แย่ลง ร้อยละ 5.92 เพราะมองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และไม่มีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา

ที่มานิด้าโพล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com