“Next Trends 2020” เวทีสัมมนาส่งท้ายปี สร้างความเข้าใจและปรับตัวให้อยู่รอดในโลกยุค Disruption

นิตยสาร SME Thailand x นิตยสาร SME Startup จัดสัมมนาใหญ่แห่งปี “420 Minutes Next Trends 2020 ชี้เทรนด์ธุรกิจ” อัพเดตเทรนด์การทำธุรกิจในปีหน้า โดยในงานสัมมนามีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการมาพูดถึงเทรนด์แห่งความเปลี่ยนแปลง พร้อมกรณีศึกษาและวิธีรับมือให้คนไทยผู้เป็นเจ้าของธุรกิจและคนทั่วไปนำไปต่อยอด เพื่อให้ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจดังนี้ 

แนวคิดจากโตโยต้า ลดทุน เพิ่มกำไร วิธีการอยู่รอดของ SME ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

หัวข้อนี้ได้ คุณสุปรียา ไม้มณี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จ.ขอนแก่น มาร่วมแชร์กรณีศึกษาและโครงการของโตโยต้าที่ช่วยสนับสนุน SME ให้เติบโตไปด้วยกัน

เริ่มจากหลักคิดของโตโยต้าที่อยากเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วย  SME ดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ จึงเปิดตัวโครงการ “TSI โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์” นำความรู้, ประสบการณ์การทำงานและหลักคิดของโตโยต้ามาถ่ายทอดสู่ธุรกิจชุมชนนำไปปรับใช้ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วย Objective  ของโตโยต้า คือ อยากขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม เล็งเห็นความสำคัญของ OTOP ที่จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำความรู้แบบโตโยต้าไปช่วยผู้ประกอบการ 

แนวคิดที่ว่าคือ “ไคเซ็น” หรือการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้คิดนวัตกรรมใหม่ๆ ปรับลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก สร้างความสามารถทางธุรกิจและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ ให้ธุรกิจมีภูมิต้านทานความเปลี่ยนแปลง มีระบบการจัดการที่ดี ลดต้นทุน เพิ่มกำไร 

สุปรียา ระบุว่า “เราทำให้เขารู้ก่อนว่ากระบวนการผลิตสินค้าที่มีปัญหามาจากสาเหตุใด หลังจากนั้น เราจะเริ่มให้เขาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร คิดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากนั้นก็จะเปิดใจและร่วมมือร่วมใจกันทุกอย่าง นอกจากนี้เราใช้คนของโตโยต้าที่เกษียนแล้วเข้าไปช่วยเสริมกำลังธุรกิจรายย่อย คนกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ที่สำคัญคือ พวกเขายังมีไฟในการทำงาน มีองค์ความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์มาก”

คุณสุปรียา ไม้มณี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

“หลังจากถ่ายทอดองค์ความรู้ได้สัก 2 ปี เมื่อเราเห็นว่าชุมชนเข้าใจวิธีการ ความคิด คือทำซ้ำๆ ทำเรื่อยๆ หรือการทำไคเซนนั่นเอง จากการที่เราขยายองค์ความรู้ออกไป ก็น่าจะพัฒนาเศรษฐกิจภายในดีขึ้น มั่นคง และยั่งยืนด้วย” สุปรียา กล่าว

กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จากจังหวัดขอนแก่น เป็นธุรกิจรายย่อยหนึ่งในโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” มาร่วมแชร์ประสบการณ์ โดย สายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มพูดถึงโครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ว่า “ถือว่าเป็นโอทอปรุ่นแรก คำว่า ไคเซ็น ฟังแต่ชื่อก็เพราะมาก เค้าเรียก โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เราไม่เคยคิดเรื่องของเสีย โตโยต้าทำให้เราวางแผนและลดการสูญเสียเยอะมาก”

สายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จ.ขอนแก่น

“หลังจากการไคเซนแล้ว กลุ่มข้าวแตนฯ ก็มีการวางแผนการผลิตทุกจุดอย่างเป็นระบบ มีการแก้ไขปัญหาเราเอาระบบการไคเซนมาใช้ในขบวนการผลิตแบบ TPS ทำให้เราลดต้นทุน เพิ่มกำไร ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสุขอย่างยั่งยืน สุดท้ายเราสามารถแบ่งปันให้กับชุมชนอื่น สร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจอื่นได้”

ที่มาโครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ 

โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เกิดจากการผนึกพลังร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyata Production System: TPS) ที่ประกอบไปด้วยพนักงานเกษียณอายุ ผู้มีประสบการณ์การผลิตแบบโตโยต้าที่มีจิตอาสาในการตอบแทนสังคม ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลังและเข้าใจถึงบริบทของชุมชน 

จากนั้น ก็ถ่ายทอดนวัตกรรมของโตโยต้า ภายใต้แนวคิด Toyota Way, TPS, Kaizen และ Customer First ร่วมดำเนินงานในทุกขั้นตอนกับ SMEs และ OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ให้ธุรกิจมีกำไร พัฒนาต่อไปได้ด้วยตัวเอง และสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อแบ่งปันความสำเร็จสู่ชุมชนด้วย 

ปัจจุบันตัวโครงดำเนินการปรับปรุงธุรกิจชุมชนแล้วเสร็จ 4 แห่ง มีทั้งธุรกิจเสื้อผ้าที่ จ.กาญจนบุรี, ธุรกิจอาหารที่ จ.ขอนแก่น, ธุรกิจหัตถกรรมเกษตรที่ จ.กระบี่ และธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจะขยายโครงการให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2022

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.toyota.co.th/tsi/

ในงานสัมมนา Next Trends 2020 ยังมีเทรนด์โลกและองค์ความรู้สำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจอีกมากมายคือ 

Beyond Digital Consumer Trend 2020 ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า เราต้องเข้าใจเทรนด์ผู้บริโภค 3 เรื่อง คือ ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่ออนไลน์ แต่ต้องการออฟไลน์ด้วย, เราไม่สามารถขายสินค้าให้ผู้บริโภคได้อย่างเดียว แต่ต้องสร้างภาพให้เขาอยากซื้อสินค้าเราด้วย, พฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้มีแค่แบบเดียว

เทรนด์ Packaging โลก 2020 สมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบมือรางวัลระดับโลก ผู้ก่อตั้ง Prompt Design พูดถึงเทรนด์ Packaging ปีหน้าว่า จะประกอบไปด้วย 7 อย่างคือ การทำ packaging ที่ personalized ได้, ทำแพ็คเกจให้เข้าใจง่ายสื่อสารตรงจุดมากขึ้น, มีเรื่องราวบอกเล่าความไม่ธรรมดาของผลิตภัณฑ์ได้, เทรนด์รักษ์โลกต้องมา, สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้าผ่านการออกแบบได้, ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ มากขึ้น และควรใช้เทคโนโลยีเและนวัตกรรมเข้ามาช่วย 

SME Transformation พลิกธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล  ในหัวข้อนี้ วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้บริหารบริษัท อีมิเนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CMO บริษัท La Nature จำกัด พูดถึงการอยู่รอดได้ในยุคนี้ด้วย 3 คิด คือคิดมาก ให้นึกถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก คิดดี คิดให้ผู้อื่น คิดเผื่อโลก หมดยุคที่คนเดียวจะไปได้ไกล คิดไว คิดแล้วลงมือทำแล้ว ยุคนี้ปลาไวกินปลาช้า ให้ลงมือทำแม้จะไม่มั่นใจ 100% เพราะคนที่พร้อมไม่มีอยู่จริง 

คิดแบบ Startup ทำแบบ SME

พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์สไตล์กว่า 1,000 รายการ เผยกลยุทธ์ 6 อย่างในการทำธุรกิจแบบใหม่ 

  • เน้นการดีไซน์ รวมเอานวัตกรรมและวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน
  • ต้องอาศัยการร่วมมือกัน ใครเก่งอะไรก็เอามาทำด้วยกัน (Collaboration)
  • ต้องเข้าใจการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มว่าทำงานอย่างไร เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Multi-channel E-commerce)
  • ต้องตอบแทนโลกและสังคม
  • ทำให้ดีตั้งแต่ต้น เลือกแบบไหนก็ไม่ผิด (Built to sell or Built to last) 
  • ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ

Digital Marketing เจาะเทคนิค พลิกธุรกิจโต

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด มีเคล็ดลับสำคัญ 2 อย่างคือ โลกดิจิทัลมีคอนเทนต์หลากหลาย ต้องไม่ขายของให้ทุกคน แต่ขายให้เขาหยุดสนใจเราได้, ก่อนนำเสนอสินค้า ต้องรู้ว่าผู้บริโภคใช้ชีวิตอย่างไร มีความต้องการอะไร ต้องการสิ่งนั้นในช่วงเวลาใด 

MARKETING 2020 บิ๊กเทรนด์เปลี่ยนโลก

เอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวางแผนยุทธ์ธุรกิจ บริษัท เด็นส์ ว็อท จำกัด สรุป 4 เทรนด์คือ

  • Automated is here คือเทรนด์ AI เทรนด์ที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่มนุษย์มากขึ้น
  • Cities: Explode มนุษย์อยู่ในเมืองมากจนเกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาวะอากาศฯ 
  • Burnout ภาวะความเครียดมากขึ้น
  • The Experience Economy ต้องมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องเหนือกว่า ไวกว่า

นี่คือทั้งหมดของงานสัมมนา Next Trends 2020 ที่ถือว่าครบทุกแง่ทุกมุมสำหรับการรับมือกับเทรนด์ธุรกิจในปีหน้าช่วยติดอาวุธในยุคที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ใครที่พลาดงานนี้ก็สามารถติดตามได้อีกทีในปีหน้าซึ่งจะมีจัดขึ้นอีกอย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา