อังกฤษตั้งหน่วยงานใหม่ไว้กำกับบริษัทเทคโนโลยี เน้นไปที่เพิ่มการแข่งขันให้มากขึ้นและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

อังกฤษกำลังจะมีหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขัน หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ มีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือแม้แต่ผู้บริโภค

Facebook Instagram iPhone Screen
ภาพจาก Shutterstock

รัฐบาลอังกฤษเตรียมตั้งหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยี โดยมีชื่อว่า Digital Markets Unit สำหรับดูแลในเรื่องการแข่งขัน และรวมไปถึงปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก และผู้บริโภค ที่ปัจจุบันมีการใช้งานของแพลตฟอร์มจากบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 2018 ที่ผ่านมาภาคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมากถึง 150,000 ล้านปอนด์  และยังมีการเติบโตมากถึง 30% นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ผลิตภาพ รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ให้กับเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร แต่ในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีทำให้รัฐบาลอังกฤษเริ่มที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลมากขึ้น โดยเฉพาโฆษณาออนไลน์ แพลตฟอร์มค้นหา รวมถึงโซเชียลมีเดีย

เหตุผลของรัฐบาลอังกฤษมองว่าบริษัทเทคโนโลยีไม่กี่บริษัทเริ่มมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ทำลายเรื่องของนวัตกรรม นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนและธุรกิจเหล่านี้มีความเสี่ยงที่พึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มากเกินไป ถ้าหากไม่เกิดการแข่งขัน ทำให้ก่อนที่จะตั้งหน่วยงานดังกล่าวนี้รัฐบาลอังกฤษได้จัดการอภิปรายถึงเรื่องเหล่านี้ จนท้ายที่สุดได้มีการเสนอแนวทางกำกับดูแลและเพิ่มการแข่งขัน ซึ่งการตั้งหน่วยงาน Digital Markets Unit ก็เป็นหนึ่งในแผนนี้

ภายใต้ Digital Markets Unit นี้จะดูแลในเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเทคโนโลยีจะต้องมีความโปร่งใส การย้ายแพลตฟอร์มของผู้บริโภคไปยังคู่แข่งรายอื่นๆ จะต้องไม่ยุ่งยาก ขณะที่บทบาทของหน่วยงานนี้คือสามารถปฏิเสธหรือกีดกันการตัดสินใจของบริษัทเทคโนโลยี หรือบังคับให้ทำตามข้อบังคับ ซึ่งถ้าหากบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ทำตามอาจมีบทลงโทษตามมา

คาดว่าบริษัทที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ Google และ Facebook เนื่องจากโฆษณาออนไลน์นั้น 2 บริษัทเทคโนโลยีเจ้าใหญ่ดังกล่าวรวมกันนั้นครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

โดย Digital Markets Unit จะเริ่มทำงานวันแรกในเดือนเมษายนปีหน้า และจะขึ้นอยู่กับภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขัน หรือ CMA

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ