ยาเลิกบุหรี่มาแล้ว! ยาไซทิซิน วิจัยและพัฒนาโดยองค์การเภสัชและคณะแพทย์ฯ มศว.

ยาเลิกบุหรี่มาแล้ว! องค์การเภสัชฯ วิจัยและพัฒนายาเม็ด “ไซทิซิน” ยานี้จะช่วยลดงบประมาณทั้งค่ายาและเวลาในการรักษาได้ 3-4 เท่า

องค์การเภสัชกรรมวิจัยและพัฒนายาเลิกบุหรี่ชนิดใหม่ คือยาเม็ด ไซทิซิน จีพีโอ (1.5 มิลลิกรัม) เป็นรายแรกของไทย ยาเม็ดชนิดนี้คือการร่วมมือกันระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ ผลวิจัยพบว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลดี

Quit-smoking medicine

พญ. มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ระบุว่า ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 9.9 ล้านคน และเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ด้วยโรคต่างๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร ถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจ สำหรับไทย มียา 5 รายการที่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ คือ ยาเม็ด Varenicline ยาเม็ด Bupropion นิโคตินทดแทน Nicotine replacement therapy ยาเม็ด nortriptyline และยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว

ปัจจุบันมียา 2 รายการ ที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ ยาเม็ด nortriptyline ยาชสมุนไพรหญ้าดอกขาว

ขณะนี้ยาเลิกบุหรี่ ไซทิซิน อยู่ระหว่างการขอนุมัติทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเภทยาควบคุมพิเศษ จำหน่ายในสถานพยาบาลเท่านั้น

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมระบุว่า หากเปลี่ยนมาใช้ยาเม็ดไซทิซิน จีพีโอ มาใช้รักษาแทนการรักษาในปัจจุบันที่ใช้ยาเม็ด Varenicline จะทำให้ประหยัดงบประมาณค่ายาต่อคอร์สและระยะเวลาในการรักษาได้ 3-4 เท่า รวมทั้งลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี องค์การเภสัชกรรม จะเริ่มผลิตจำหน่ายยาในเดือน มกราคม 2567

ที่มา – GPO 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา