IKEA เตรียมทดลองให้บริการ “เช่าเฟอร์นิเจอร์” ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

IKEA เตรียมทดลองให้บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์นำร่อง โดยบริษัทหวังว่าจะเป็นรายได้ใหม่ๆ และยังใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่าด้วย

ภาพจาก Shutterstock

IKEA เตรียมที่จะให้บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ภายในเร็วๆ นี้ เริ่มต้นด้วยการให้เช่า โต๊ะ เก้าอี้ และอาจรวมไปถึงชุดเครื่องครัวให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดย Torbjorn Loof ประธานและ CEO ของ Inter IKEA ได้กล่าวว่า การที่เริ่มทดลองให้บริการนี้ เป็นการลดขยะและใช้สิ่งของได้อย่างคุ้มค่า

โดยผู้ที่เช่าเฟอร์นิเจอร์ไปเมื่อหมดระยะการเช่าก็สามารถเช่าเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่ทดแทนได้ และสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่หมดระยะการเช่า บริษัทจะซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปปรับปรุงแก้ไขและนำมาจำหน่ายอีกครั้ง คาดว่าราคาน่าจะถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตมาใหม่ ทำให้อายุของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆ มีอายุยาวนานมากขึ้น ปัจจุบัน IKEA เป็นบริษัทที่ใช้ไม้มากถึง 1% เมื่อเทียบกับปริมาณไม้ที่ผลิตออกมาได้ทั่วโลก

ไอเดียในการเช่าเฟอร์นิเจอร์ที่ว่านี้จะทำให้ IKEA สามารถมีรายได้อื่นๆ นอกจากการขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน โดยปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทลดลงถึง 40% ทำให้บริษัทต้องหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้

ที่มาFast Company, Fortune, ABC News

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ