กสทช. สรุปคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 7 ช่อง รวมค่าชดเชย 2,932 ล้านบาท

ได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วสำหรับการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลทั้งหมด 7 ช่อง ส่วนใหญ่ออกอากาศวันสุดท้ายเดือนสิงหาคมขกันยายน รวมค่าชดเชยมูลค่า 2,932 ล้านบาท

Photo : Shutterstock

สำนักงาน กสทช. ได้สรุปการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รวมจำนวน 7 ช่อง ดังนี้

1. บริษัท สปริง 26 จำกัด (หมายเลขช่อง 26 หรือช่อง NOW เดิม)

 • ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 .. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 .. 2562 เวลา 00.01 .
 • ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 890,834,580.43 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 215,070,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 675,764,580.43 บาท

2. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (หมายเลขช่อง 19 หรือช่อง Spring News) 

 • ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 .. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 .. 2562 เวลา 00.01 .
 • ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่จำนวน 500,951,978.91 บาท ยอดค้างชำระงวด 4 ไม่มี จำนวนเงินค่าชดเชยสุทธิ 500,951,978.91 บาท

3. บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 20)

 • ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 .. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 .. 2562 เวลา 00.01 .
 • ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 499,009,430.95 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 127,116,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 371,983,430.95 บาท

4. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 21)

 • ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 31 .. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 .. 2562 เวลา 00.01 .
 • ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 508,594,170.42 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 130,540,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 378,054,170.42 บาท

5. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หมายเลขช่อง 14 หรือช่อง MCOT Family) 

 • ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 .. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 .. 2562 เวลา 00.01 .
 • ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,428,367.32 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,130,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 163,298,367.32 บาท

6. บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 28 หรือ ช่อง 3SD) 

 • ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 .. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 .. 2562 เวลา00.01 .
 • ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 903,178,695.45 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 223,095,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 680,083,695.45 บาท

7. บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 13 หรือ ช่อง 3 Family) 

 • ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 .. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 .. 2562 เวลา00.01 .
 • ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,315,837.27 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,772,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 162,543,837.27 บาท

หลังจากยุติการออกอากาศแล้ว ในวันถัดไปก็ขอให้ทั้ง 7 ช่อง มาทำเรื่องขอรับเงินค่าชดเชยดังกล่าวกับทางสำนักงาน กสทช. เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้รีบพิจารณาดำเนินการให้โดยเร็วต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา