กสทช. ย้ำ สนับสนุนซื้อฟุตบอลโลกทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ

กสทช. ลงสนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 20222 กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) วงเงิน 600 ล้านบาท ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ และหวังสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ

ฟุตบอลโลก

กสทช. ย้ำ ต้องหาคนมาช่วยซื้อถึงจ่ายเงินให้

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการกสทช. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ กกท. ทางสำนักงานได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในการซื้อลิขสิทธิ์จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อให้ กกท. นำไปใช้ซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันดังกล่าว

การสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง และรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และโอกาสในการได้สิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขัน โดยออกอากาศผ่านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทุกประเภทที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ สำหรับ กกท. สามารถสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสรับชมการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา

ทั้งนี้ กกท. มีหน้าที่ต้องจัดหางบประมาณส่วนที่ขาดเพื่อให้ครอบคลุมการซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมด และลงนามในสัญญาการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้แล้วเสร็จ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าว ส่วนรายละเอียดตามข้อตกลงความร่วมมือระบุให้ กกท. ดำเนินการร่วมกับกองทัพบก และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ที่สำคัญการสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ยังทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ และสร้างแรงจูงใจบันดาลใจให้กับเยาวชน และประชาชนหันมาสนใจกีฬา และใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น

“สำนักงาน กสทช. หวังว่าการสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชน และคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาสำคัญในระดับโลกโดยทั่วถึง และเท่าเทียม ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการรับชมเนื้อหารายการที่ถูกลิขสิทธิ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบประมาณสนับสนุนให้มีการจับจ่าย หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา