ไฟเขียว กสทช. แบ่งย่อยคลื่น 1800MHz เหลือ 5MHz พร้อมเปิดประมูลคลื่น 900MHz

กสทช. เห็นชอบแบ่งย่อยคลื่นความถี่ 1800MHz เหลือใบอนุญาตละ 5MHz  เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 26-28 มิ.ย. 61 และกำหนดประมูล 900MHz วันที่ 18 ส.ค. ส่วนคลื่น 1800MHz วันที่ 19 ส.ค. ส่วน dtac ส่งหนังสือยืนยันเข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHz

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมวาระพิเศษ มีมติให้นำร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800MHz ไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะมีการปรับใบอนุญาตขนาดเล็ก ใบอนุญาตละ 5MHz โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น 3 วัน คือ 26-28 มิ.ย. ก่อนเข้าพิจารณาอีกครั้ง 2 ก.ค. 61

การประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วมประมูลเข้าได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 12,486 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 25 ล้านบาท วางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท

  • วันที่ 5 ก.ค. 2561 จะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ทั้งย่าน 1800 MHz และ900 MHz ทั้งสองฉบับไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
  • วันที่ 6 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561 ดำเนินการเชิญชวนและรับเอกสารคำขอผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล
  • วันที่ 8 ส.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล
  • วันที่ 9 – 13 ส.ค. 2561 พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
  • วันที่ 15 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
  • วันที่ 16 – 17 ส.ค. 2561 ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock Auction
  • วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 900 MHz
  • วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 1800 MHz

Source: MXPhone

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา