Pelosi ยืนยันไต้หวันสำคัญมาก เพราะโลกตอนนี้ต้องเลือกระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย

Nancy Pelosi ประธานรัฐสภา สหรัฐอเมริกา ยืนยัน การเยือนไต้หวันคือการยืนหยัดสนับสนุนประชาธิปไตยในไต้หวัน

Nancy Pelosi

Pelosi ระบุว่า การเยือนไต้หวันคือส่วนหนึ่งของทริปเยือนประเทศในอินโด-แปซิฟิก ที่มีทั้สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น (แน่นอน..ยังไม่ได้เยือนไทย) เธอเน้นเป้าหมายเพื่อความมั่นคงร่วมกัน เพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเพื่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

การหารือกับไต้หวันคือมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนเพื่อความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันและสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไต้หวันในปัจจุบันสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา เมื่อโลกต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกระหว่างระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตย

การเยือนของสหรัฐฯ ภายใต้การนำของ Pelosi ครั้งนี้อยู่ภายใต้ Taiwan Relations Act ที่มีมาตั้งแต่ 1979 (กฎหมายที่หมายถึงการช่วยในการทำนุบำรุงสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในแปซิฟิกตะวันตก เพื่อสนับสนนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐทั้งในด้านการค้า วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประชาชนในไต้หวัน)

การเยือนครั้งนี้อยู่ภายใต้ U.S.-China Joint Communiques and Six Assurances สหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยที่จะมีการกระทำแบบเอกภาคี หรือ Unilateral ใดๆ ในการเปลี่ยนสถานะนี้

หลัก 6 ประการ (Six Assurances) ที่ Pelosi ว่าก็คือ

  • 1) สหรัฐจะไม่กำหนดเวลายุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวัน
  • 2) สหรัฐจะไม่หารือกับจีนในการขายอาวุธให้ไต้หวัน
  • 3) สหรัฐจะไม่รับบทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างจีนกับไต้หวัน
  • 4) สหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์กับไต้หวัน
  • 5) สหรัฐจะไม่เปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือไต้หวัน
  • 6) สหรัฐจะไม่กดดันไต้หวันให้ร่วมเจรจากับจีน

ที่มา – House Speaker Nancy Pelosi

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา