เปลี่ยนตามยุคสมัย สมาคมหนังสือพิมพ์อเมริกา เปลี่ยนชื่อเป็น News Media Alliance

newspaper-association

ปีนี้ กระแสเรื่อง “สื่อสิ่งพิมพ์ใกล้ตาย” ยิ่งเห็นได้ชัดทั้งในไทยและในต่างประเทศ โดยล่าสุด สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งอเมริกา (Newspaper Association of America หรือ NAA) ที่เกิดจากการรวมตัวของสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่มาตั้งแต่ปี 1887 (130 ปีมาแล้ว) ก็ได้เวลาปรับตัว

สมาคม NAA จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “News Media Alliance” หรือ “กลุ่มพันธมิตรสื่อด้านข่าว” เพื่อสะท้อนทิศทางของกลุ่มที่เน้นไปยัง “ข่าว” (news) ในทุกช่องทาง ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ (newspaper) เพียงอย่างเดียว

Newspaper

ตัวแทนของสมาคม NAA ระบุว่าสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อเกิดจากบรรดาสมาชิกสื่อรายใหญ่ๆ อย่าง The New York Times หรือ The Washington Post มีผู้อ่านออนไลน์มากกว่าสื่อกระดาษแล้ว และการประกาศตัวว่าเป็น “หนังสือพิมพ์” เพียงอย่างเดียวก็ปิดกั้นเว็บข่าวต่างๆ ที่ไม่มีฉบับกระดาษด้วย

ก่อนหน้านี้ สมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสมาคมของกลุ่มวิชาชีพ (ไม่ใช่ตัวบริษัทหนังสือพิมพ์) ก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อจาก The American Society of Newspaper Editors โดยเปลี่ยนคำว่า Newspaper เป็นคำว่า News เฉยๆ

ข้อมูลจาก The New York Times, ภาพประกอบ Pexels

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา