MUJI สาขาใหญ่ในญี่ปุ่น ปรับชั้น 1 ใหม่ ขายผัก-ผลไม้ ไม่เน้นขายเยอะ อยากให้คนทบทวนความสัมพันธ์อาหาร

ผักและผลไม้ที่เรารับประทานกันทุกวันนี้มาจากไหน? MUJI เปลี่ยนชั้น 1 Flagship Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ขายผัก-ผลไม้ที่รับมาจากท้องถิ่นโดยตรง เน้นให้ผู้บริโภครู้ว่าสิ่งที่ซื้อไปมาจากแหล่งผลิตใด เกษตรกรคนไหน และนำไปปรุงอาหารแบบไหนจะอร่อยที่สุด

Photo: http://www.muji.com

ไม่ขายจำนวนมาก เน้นขายตามฤดูกาล ให้คนทบทวนความสัมพันธ์กับอาหาร

MUJI YURKUCHO ร้าน Flagship Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นของ MUJI เปิดโซนขายผัก ผลไม้บริเวณชั้น 1 โดยตั้งเป้าหมายของร้านไว้ว่า “MUJI ต้องเป็นร้านที่ช่วยเหลือผู้คนในด้านปัจจัยพื้นฐานได้” โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่มองว่าเป็นว่าเป็นปัจจัยที่พื้นฐานที่สุด และที่มากไปกว่านั้น MUJI ต้องการตั้งคำถามที่ว่า ผักและผลไม้ที่เรารับประทานกันทุกวันนี้มาจากไหน?

MUJI บอกว่า แบรนด์จะรับผักและผลไม้จากผู้ขายในท้องถิ่นโดยตรง เพราะสิ่งที่สำคัญคือ MUJI ต้องการให้ผู้บริโภคเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “คน” กับ “อาหาร” โดยในร้านจะมีการบอกประวัติย่อของผู้ผลิต วิธีการปลูก และจะมีบันทึกย่อมาจากเกษตรผู้ผลิตด้วยว่าผักและผลไม้ชนิดนั้นจะนำไปรับประทานหรือปรุงอาหารแบบไหนจะได้รสชาติที่ดีที่สุด

Photo: http://www.muji.com

แน่นอนว่า สิ่งที่ MUJI เข้มงวดมากคือ การใช้สารเคมี MUJI บอกเลยว่า ผักและผลไม้ทุกชนิดในร้านผ่านการใช้สารเคมีน้อยกว่า 50% ในทุกขั้นตอนการผลิต

ที่สำคัญ ที่นี่จะไม่เน้นการขายผักและผลไม้จำนวนมาก เพราะมีทั้งหมดประมาณ 300 ชิ้นเท่านั้น และจะขายเฉพาะผักและผลไม้ตามฤดูกาลหรือที่เป็นของหายาก/ดั้งเดิมเป็นหลักเท่านั้น

Photo: http://www.muji.com

ส่วนชั้น 2 ของร้านยังมี Café & Meal MUJI ที่เตรียมไว้ให้บริการอีกด้วย

Photo: http://www.muji.com

สรุป

ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งของ MUJI ล่าสุดได้หันมาทำร้านขายผัก-ผลไม้สดใน Flagship Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยรับสินค้าโดยตรงจากเกษตร เพราะอยากให้ผู้บริโภคตระหนักว่าอาหารที่กินทุกวันนี้มาจากแหล่งไหน

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ถ้าใครที่ติดตาม MUJI ในช่วงนี้ ก็อยากจะชวนมองภาพใหญ่กันสักนิด เพราะถ้าสังเกตแล้วจะเห็นว่า MUJI พยายามจะตอบโจทย์แบรนด์ด้วยการส่ง “ปัจจัย 4” ลงมาเล่นในตลาด เริ่มจาก ร้านขายเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม จากนั้นเราได้เห็นเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยการที่ MUJI หันมาทำโรงแรม และล่าสุดนี้คือ เรื่องอาหารการกิน ที่ส่งร้านขายผัก-ผลไม้มาลงใน Flagship Store ที่ญี่ปุ่น หลังจากนี้ถ้าคิดบนสมมติฐานเรื่องปัจจัย 4 ก็ต้องรอดูว่า MUJI จะบุกไปเล่นในตลาดโซนยารักษาโรคหรือไม่?

Photo: http://www.muji.com
Photo: http://www.muji.com

ที่มา – MUJIPSFK

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา