MUFG เครือการเงินจากญี่ปุ่นเตรียมลงทุนเพิ่มในจีน โดยร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่น

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เครือการเงินที่ใหญ่ที่สุด (โดยทรัพย์สิน) จากประเทศญี่ปุ่นเตรียมหาช่องทางร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นของประเทศจีน และจ้างพนักงานในจีนมากยิ่งขึ้น เพื่อการขยายตลาดในประเทศจีนให้เป็นไปตามกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวด

Eiichi Yoshikawa ผู้จัดการอาวุโสกล่าวว่า MUFG จะต้องทำตามความต้องการตามกฎหมายและทางบริษัทต้องการพนักงานที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการการเงินให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น MUFG ต้องการพาร์ทเนอร์ธนาคารในจีน แต่ Yoshikawa ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ว่าได้ตกลงกับบริษัทไหนไว้

ลูกค้าของ MUFG ในจีนนั้น แต่เดิมจะเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก แต่ทุกวันนี้ในจีนจะเริ่มเน้นการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นลูกค้าจึงต้องการบริการทางการเงินที่แตกต่างจากเดิม อย่างเช่น บริการเก็บและรับชำระเงิน, ดีลเลอร์ไฟแนนซ์, ซัพพลายเชนไฟแนนซ์ ซึ่งการร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นจีนจะทำให้ MUFG สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ป้ายธนาคาร Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ภาพจากเว็บไซต์ MUFG

MUFG นั้นถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ต้องพบกับการเติบโตที่ค่อนข้างช้าในตลาดบ้านเกิด ดังนั้นตลาดต่างประเทศจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับ MUFG ที่จะหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี Vientinbank, Security Bank Corp และธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ MUFG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ และแหล่งข่าวของ Reuters กล่าวว่า MUFG ยังมีแผนที่จะลงทุนใน Bank Danamon Indonesia อีกด้วย

ที่มา – Reuters

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

คอลัมนิสต์ Brand Inside ผู้สนใจเรื่องของบริษัทเทคโนโลยี, ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงด้านธนาคาร และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีมาใช้ของบริษัทต่าง ๆ