เมืองไทยประกันชีวิต เปิดกลยุทธ์รับสังคมผู้สูงอายุ

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดกลยุทธ์รับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล Nursing Home ดูแลผู้สูงวัย 

สังคมเข้าสู่สังคมผุ้สูงอายุกันมากขึ้น เมืองไทยประกันชีวิต จึงออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและคุ้มครองสุขภาพ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์” และ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส” ที่เลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ และเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือนเข้า Nursing Home ได้ เป็นการสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้สูงวัย

โดยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว พร้อมที่จะเดินเคียงข้างในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ล่าสุด ได้เปิดตัวกลยุทธ์ “SILVER Readiness by MTL มุ่งเน้นการตอบโจทย์ที่หลากหลายรอบด้านเพื่อการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่ ให้มีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่  

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ ที่สามารถตอบโจทย์และช่วยขจัดความกังวลของผู้สูงวัยขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 

รวมถึงคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 ใน 6 อย่าง ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ประกอบด้วย 1.การเคลื่อนย้าย  2.การเดินหรือเคลื่อนที่  3.การแต่งกาย  4.การอาบน้ำชำระร่างกาย  5.การรับประทานอาหาร  และ  6.การขับถ่าย อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก 

โดยสามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือน และสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นสถานให้บริการผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือโรงพยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ที่มีรายชื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯซึ่งมีมาตรฐานตามกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ทั้งมาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40-80 ปี พร้อมให้ความคุ้มครองดูแลยาวถึงอายุ 81 ปี 

นอกจากนี้ หากต้องการวางแผนให้มีเงินใช้สบาย ๆ หลังเกษียณ ด้วยประกันบำนาญที่มีหลายแบบประกันให้เลือกได้ตามใจ การันตีมีบำนาญใช้ทุกปี สามารถเลือกรับบำนาญเป็นรายปี หรือรายเดือน และเลือกจ่ายผลประโยชน์เข้า Nursing Home ได้ ซึ่งจะช่วยคลายความกังวล สร้างความอุ่นใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับวัยซิลเวอร์ได้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา