เมืองไทยประกันชีวิต จับตลาดประกันกลุ่มราคา 10 บาท ซื้อง่ายที่ 7-11

เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว New Normal Plus (Microinsurance) ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะที่เกิดจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และโรคโควิด-19 ในช่วงเทศการปีใหม่ สำหรับเงื่อนไขในการทำประกัน นิวนอร์มอลพลัส คือ

  • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัยและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24:00 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
  • สงวนสิทธิ์การรับความคุ้มครอง 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ
  • ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลเดียวกับบัตรประชาชนที่ใช้แสดงเพื่อยืนยันตนเท่านั้น
  • ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้ซื้อเต็ม 50,000 สิทธิ์
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันชีวิตนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อส่งเสริมนโยบายของ คปภ. ที่ต้องการให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุและสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถซื้อประกันภัยนิวนอร์มอลพลัสนี้ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-11 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

สำหรับการคุ้มครอง จะคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา