LinkedIn แนะนำ 5 สายงานความต้องการสูงในปี 2021 พร้อมคอร์สเรียนฟรีเสริมทักษะช่วยหางาน

LinkedIn เว็บไซต์หางานยอดนิยม เปิดเผย 5 อันดับงานความต้องการสูงในปี 2021 พร้อมแนะนำ 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน (Hard Skill) เพิ่มโอกาสได้งานง่ายขึ้น

LinkedIn เว็บไซต์หางานยอดนิยมในเครือ Microsoft จัดอันดับ 5 ตำแหน่งงานความต้องการสูง ประจำปี 2021 งานบางประเภทมีความต้องการมากจนมีบริษัทเปิดรับสมัครงานนับแสนตำแหน่งทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลการเติบโตของตำแหน่งงานในเดือนเมษายน-ตุลาคม ปี 2020

สายงาน e-Commerce

สายงาน e-Commerce เป็นงานที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นที่สุดในปี 2021 ถึง 73% ด้วยตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ 400,000 ตำแหน่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนทำงานด้าน e-Commerce โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหน้างานจึงมีความสำคัญในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานสายนี้ ได้แก่ Driver, Supply Chain Associate, Package Handler และ Personal Shopper

ทักษะที่จำเป็นต้องใช้: การบริหารจัดการเวลา การดูแลลูกค้า และความเป็นผู้นำ

สายงานที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ปีที่ผ่านมาสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินเชื่อประเภทต่างๆ ได้รับความต้องการมากขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องหาทางจัดการกับหนี้สินมากขึ้น โดยสายงานที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเติบโตกว่า 59% ในปี 2020

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานสายนี้ ได้แก่ Underwriter, Mortgage Loan Officer, Escrow Officer และ Loan Closer

ทักษะที่จำเป็นต้องใช้: การบริหารจัดการความเสี่ยง การดูแลลูกค้า และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ

สายงานสุขภาพ

สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งความต้องการสายงานบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะหมอ และพยาบาล รวมถึงสายงานด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งงานสายสุขภาพนี้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยให้สามารถใช้งานระบบสาธารณสุขได้ เก็บรายละเอียดต่างๆ ให้หมอ และพยาบาล เป็นต้น โดยสายงานสุขภาพนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้น 34%

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานสายนี้ ได้แก่ Health Care Assistant, Pharmacy Technician, Dental Assistant และ Home Health Aide

ทักษะที่จำเป็นต้องใช้: ความรู้เกี่ยวกับคนไข้ การป้อนข้อมูล และความสามารถในการติดต่อกับหมอ

สายงานธุรกิจ และการขาย

แม้ในปี 2020 จะเป็นปีที่ไม่ดีนักสำหรับคนทำธุรกิจ แต่ธุรกิจหลายๆ ประเภทยังคงต้องการคนทำงานในสายธุรกิจ และการขาย เพื่อวิเคราะห์ หาแนวโน้มในการทำธุรกิจใหม่ๆ ให้อยู่รอดในยุคที่โควิด-19 ระบาดได้ โดยสายงานนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้น 45%

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานสายนี้ ได้แก่ Sales Operations Assistant, Inbound Sales Specialist และ Strategic Advisor

ทักษะที่จำเป็นต้องใช้: การดูแลลูกค้า การขาย และการทำงานเป็นทีม

สายงานผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายภายในองค์กร

LinkedIn ได้ยกความสำคัญของสายงานผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายภายในองค์กร ว่าเกิดจากสถานการณ์การเหยียดผิวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2020 ซึ่งในมุมขององค์กร หรือบริษัทต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลาย จะช่วยเปิดโอกาสให้ความเห็น หรือคนทำงานแบบใหม่ๆ เข้าไปอยู่ในองค์กรได้มากขึ้น โดยสายงานนี้ได้รับความต้องการเพิ่มมากขึ้นถึง 90% ในปี 2020

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้ ได้แก่ Diversity Manager, Diversity Officer, Head of Diversity และ Diversity Coordinator

ทักษะที่จำเป็นต้องใช้: ทักษะการสอน การพัฒนาองค์กร และการเข้าถึงคนในองค์กร

นอกจาก 5 สายงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2021 แล้ว LinkedIn ยังได้แนะนำ 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน (Hard Skill) ที่ทำให้ผู้สมัครงานได้งานทำมากที่สุดด้วยเช่นกัน ได้แก่

ที่มา – LinkedIn

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา