กระทรวงสาธารณสุขแถลง ลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาได้ 87% มูลค่า 24 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุขก็ขอร่วมลดโลกร้อนด้วยการรณรงค์ไม่แจกถุงพลาสติกใส่ยาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงวันนี้เห็นผลได้อย่างดี ลดการใช้ถุงไปได้ 87% คิดเป็นมูลค่าถึง 24 ล้านบาท

นอกจากวงการค้าปลีกแล้ว ยังได้เห็นวงการสาธารณสุขที่มีการเคลื่อนไหวต่อปัญหาถุงพลาสติกเช่นกัน โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับผู้ป่วย (เฉพาะถุงหิ้ว ไม่ใช่ถุงซิป) เพื่อลดขยะพลาสติก

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมกับรณรงค์ให้นำถุงผ้า กระเป๋า หรือตะกร้ามารับยาที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติก

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว “นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงล่าสุดว่า

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้ถึง 87% หรือ 344,043.2 กิโลกรัม ช่วยประหยัดเงินในการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้กว่า 24 ล้านบาท

ซึ่งผู้รับบริการพึงพอใจกับการรณรงค์ และคิดว่าการใช้ถุงผ้าใส่ยาดีกว่าการใช้ถุงหิ้วพลาสติกมากกว่า 90% รวมทั้งส่วนใหญ่สะดวกที่จะนำถุงผ้ามาจากบ้านและไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระ

โดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะขยายผลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเงินที่ประหยัดได้จากการไม่ซื้อถุงพลาสติกใส่ยาจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อประชาชนต่อไป

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา