ผลวิจัยเผย เงินสัมพันธ์กับความสุข แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเงินที่มีอาจไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ผลการวิจัยเผย เงินสัมพันธ์กับความสุข ยิ่งมีเงินมากชีวิตยิ่งมีความสุขมากขึ้น แต่เมื่อมีเงินมากเกินจุดๆ หนึ่ง ยิ่งมีเงินมากก็อาจไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขมากเสมอไป

ที่ผ่านมาเรามักได้ยินคำกล่าวที่ว่า “เงินซื้อความสุขไม่ได้” หรือ “เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง” หรือจะให้แปลแบบง่ายๆ คือ ฐานะ และเงินที่มี ไม่ได้สัมพันธ์กับความสุขเสมอไป บางคนมีเงินทองมากมาย แต่ต้องแลกด้วยปัญหาสุขภาพ ใช้เงินเพื่อรักษาร่างกายที่ทำงานหนักของตัวเอง ชีวิตก็คงไม่มีความสุข

อย่างไรก็ตามความจริงแล้วเราอาจต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเงินกับความสุขเสียใหม่ และอาจต้องยอมรับกันเสียทีว่าการมีเงิน แปลว่าเราสามารถสร้างความสุขในชีวิตได้

ยอมรับกันได้แล้วว่า เงินสร้างความสุขในชีวิตได้จริง

จากการศึกษาของ American Psychological Association (APA) ของสหรัฐอเมริกา ในประชากร 1.6 ล้านคน จาก 162 ประเทศทั่วโลก พบว่าผู้ที่มีรายได้สูงจะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจ และเขินอายน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบด้วยว่าผู้ที่มีรายได้สูงจะมีความเคารพในตัวเอง ความภาคภูมิใจ และความตั้งใจที่มากกว่าผู้มีรายได้น้อย ส่วนในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีอารมณ์เศร้ามากกว่า

ผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยนี้สรุปง่ายๆ ว่า เงินมีผลต่อสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดี แต่ก็ไม่ได้พบความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีรายได้สูง และรายได้น้อย ว่ามีความคิดเห็นต่อกันอย่างไร

อย่างไรก็ตามแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะพบว่าเงินสัมพันธ์กับความความสุขในชีวิตโดยตรง คือ ผู้ที่มีเงินมากกว่า ก็จะมีระดับความมั่นใจ เคารพในตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงมีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีมากกว่าด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการมีเงินมาก จะทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะจนถึงจุดๆ หนึ่งเงินก็ไม่ได้ทำให้ความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

จนถึงจุดหนึ่งมีเงินมาก ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

จากงานวิจัยของ Princeton University ที่เคยทำไว้ตั้งแต่ปี 2010 พบว่า เงินมีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตจริง ยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งมีความสุขในชีวิตมาก แต่จนถึงจุดหนึ่งที่รายได้เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท มีเงินมากกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นอีกต่อไปแล้ว

โดยผู้ที่มีรายได้เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีความรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองดำเนินไปตามปกติ ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองจะมีความสุขเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่า Princeton University จะบอกว่าเมื่อมีเงินมากจนถึงจุดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุขไปมากกว่าเดิม แต่ก็อย่าลืมว่าเงินที่จะทำให้คนคนหนึ่งมีความสุข อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้ชีวิต ค่าครองชีพ รวมถึงสภาพสังคม และคุณภาพชีวิตที่คนคนนั้นใช้ชีวิตอยู่ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ จำนวนเงินจากงานวิจัยชิ้นนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าคนที่อยู่ในประเทศอื่นๆ มีเงินจำนวนเท่าใดแล้วจะมีความสุข

ที่มา – Entrepreneur, Time

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา