Barnum’s Animals Crackers ปรับโฉมแพ็คเกจจิ้ง ปล่อยสัตว์ในกรงสู่ป่าซะเลย

การปล่อยสัตว์ไม่ได้มีแค่ในชีวิตจริง แต่บนแพ็คเกจจิ้งของ Barnum’s Animals Crackers ก็ทำได้ โดยที่แพ็คเกจจิ้งใหม่ได้ทำการปล่อยสัตว์น้อยใหญ่สู่ป่า หลังจากอยู่ในกรงมานาน

AP Photo

ถือว่าเป็นเวลานับหลายสิบปีเลยทีเดียวที่แพ็คเกจจิ้งของ Barnum’s Animals Crackers แครกเกอร์รูปสัตว์ต่างๆ ได้เป็นภาพของสิงโต เสือ หมี ช้าง กอริล่าขังอยู่ไว้ในกรง

แต่ตอนนี้ Mondelēz International บริษัทแม่ของ Nabisco เจ้าของแบรนด์ Barnum’s Animals Crackers ได้ลุกขึ้นมารีดีไซน์แพ็คเกจจิ้งใหม่ โดยที่เป็นการปล่อยสัวต์ต่างๆ คืนสู่ป่าเสียเลย

ตัวแทนของ Mondelēz International ได้บอกว่า Barnum’s Animals crackers เป็นหนึง่ในแบรนด์ที่มีอายุเก่าแก่แบรนด์หนึ่งของบริษัท มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และได้มีการพัฒนาเรื่องดีไซน์มาตลอด แต่ครั้งนี้ต้องการให้ตระหนักถึงประเด็นสำคัญเรื่องของสัตว์ และสิ่งแวดล้อม

(AP Photo/Kiichiro Sato)

ซึ่งการรีดีไซน์แพ็คเกจจิ้งใหม่ครั้งนี้นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ตามธรรมชาติแล้ว ยังสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบนด์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

ก่อนหน้าที่จะมีการรีดีไซน์ครั้งนี้ เมื่อปี 2017 ทาง Mondelēz ได้ถูก PETA หรือองค์กรเคลื่อนไหวด้านสัวตว์ออกมากดดันให้ออกแบบแพ็คเกจจิ้งใหม่เสีย ไม่นานนักทาง Mondelēz ก็ได้ตอบรับ และชี้แจงแก่องค์กรดังกล่าวให้ทราบถึงการตื่นตัวในการออกแบบแพ็คเกจจิ้งใหม่นี้ และเผยโฉมในปี 2018

ส่วนทาง PETA ได้แสดงความคิดเห็นว่า แพ็คเกจจิ้งใหม่ของ Barnum’s Animal Crackers ได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมทุกวันนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องสัตว์ป่ามากขึ้น ไม่สามารถทนเห็นการจับสัตว์ป่ามาเพื่อแสดงละครสัตว์ได้อีกต่อไป

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา