คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุ VAT 7% ต่อไปอีก 1 ปี สรรพากรมั่นใจเก็บภาษีได้ตามเป้า

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี นอกจากนี้กรมสรรพากรมั่นใจว่าจะเก็บภาษีได้ตามเป้าอีกด้วย

Bangkok Shopping Mall
ภาพจาก Shutterstock

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 กันยายน 2562 นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ ให้กับภาคเอกชน อันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า “เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ไม่เหมาะสมที่จะกลับไปใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเดิมที่ 10% โดยจะประเมินภาวะเศรษฐกิจในลักษณะปีต่อปีไปก่อน”

ในประเทศไทยนั้นในแต่ละปีมีการพิจารณาปีต่อปีว่าควรจะใช้อัตราภาษีที่เท่าไหร่ ซึ่งมักจะเป็นประเด็นข่าวว่ารัฐบาลอาจขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอๆ โดยไทยเคยใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% เพียงแค่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เท่านั้น และยกเลิกในปี 2542

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเสริมว่า จากที่ก่อนหน้านี้ยอดการจัดเก็บ VAT ปรับลดลงนั้น ล่าสุดได้รับรายงานจากกรมสรรพากรว่า การจัดเก็บ VAT ปรับตัวดีขึ้นแล้ว สะท้อนว่าการบริโภคฟื้นตัวขึ้นมาอีกด้วยในปีนี้นั้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีตัวเลขติดลบในเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรฏาคม

สำหรับรายได้ของภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้หลักของกรมสรรพากรถึง 70% ถึง 80% นอกจากนี้กรมสรรพากรยังยืนยันว่าจะเก็บภาษีได้ตามเป้าปีนี้คือ 1.9 ล้านล้านบาทได้อีกด้วย

ที่มา – กรมสรรพากร, Bangkok Post

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ