คลังเตรียมเก็บภาษีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ 15% เตรียมเข้าครม. เร็วๆ นี้

นักลงทุนที่ชื่นชอบกับการลงทุนในพันธบัตรโดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของธนาคารหรือแม้แต่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ภาพจากกระทรวงการคลัง)

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้รายงานว่าทาง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาเก็บภาษีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ โดยหักภาษี 15% จากกำไรที่ได้จากการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะมีการเสนอนำเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเร็วๆ นี้ รัฐมนตรีได้กล่าวกับทางหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่า “เรื่องนี้ทำแน่ ตอนนี้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว” 

มีการคาดการณ์ว่าถ้าหากร่าง พ.ร.บ. ผ่านแล้วจะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มเติมประมาณ 1,600-2,500 ล้านบาท

คลังกับสรรพากรมองว่าจะได้เกิดความเป็นธรรมในแง่การลงทุน

ทางกระทรวงการคลังกับทางกรมสรรพากรมองว่า การปรับปรุงเรื่องของการเก็บภาษีโดยเฉพาะเรื่องนี้จะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ในแง่การลงทุนผ่านตราสารหนี้โดยตรงที่ต้องเสียภาษี 15% อยู่แล้ว กับการที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไม่เสียภาษี จะได้เกิดความเท่าเทียมกัน

นักลงทุนโวย รัฐไม่ส่งเสริมการลงทุนของประชาชน

แหล่งข่าวไม่ระบุตัวตน ได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะว่าไม่สนับสนุนให้เกิดการออมเงิน และทำให้เกิดทางเลือกในการออมเงินลดลงอีก เพราะว่าปกติการซื้อตราสารหนี้นั้นต้องใช้เงินในการซื้อที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อผ่านกองทุนรวม

สรุป

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กระแสแรงมากจากนักลงทุนและรวมไปถึงประชาชนทั่วไป เพราะว่าปกติดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารก็โดนหักภาษี 15% อยู่แล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนมีทางเลือกน้อยลงในการลงทุน และรวมไปถึงอาจทำให้รัฐนั้นระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรนั้นน่าสนใจน้อยลงด้วย กรณีที่ย่ำแย่ที่สุดอาจทำให้ตลาดตราสารหนี้มีความคึกคักน้อยลง เมื่อเทียบกับรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้น

ที่มาประชาชาติธุรกิจ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ