กลุ่ม Millennials เลือกจองที่พักจากโซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีในโรงแรม

มีผลสำรวจพบว่าพฤติกรรมของชาว Millennials ในการเลือกจองที่พักในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง มักจะเลือกจากโซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีที่ทางโรงแรมมีสนับสนุน และมีความใจร้อนมากขึ้น

การศึกษาฉบับนี้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเอเยนซี่ Viga ทำการสำรวจกับประชากร 1,000 คน อายุ 18-34 ปี ที่เคยจองโรงแรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า 80% ของชาว Millennials ค้นหาที่พักโดยใช้ Google และมากกว่าครึ่งจะไม่ทำการจองที่พักถ้าหากเว็บไซต์มีการใช้งานยาก 49% บอกว่าจะยกเลิกการจองทันทีถ้าไม่สามารถทำการจองออนไลน์ได้ เห็นได้ชัดว่าคนกลุ่มนี้มีความใจร้อนอย่างมาก

โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกจองที่พักของคนกลุ่มนี้ โดย 73% บอกว่า พวกเขาต้องการตรวจสอบผลตอบรับในโซเชียลมีเดียก่อนทำการจอง และ 33% บอกว่าจะไม่ทำการจองที่พักถ้าโรงแรมนั้นไม่มีโซเชียลมีเดีย

1 ใน 4 ของชาว Millennials มักคนหาที่พักโดยใช้โซเชียลมีเดียว และ 83% บอกว่ามีแนวโน้มที่จะจองที่พักหลังจากที่เห็นภาพบนโซเชียลมีเดีย

ส่วนปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีภายในโรงแรม 70% บอกว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะจองที่พักหากที่นั้นๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี เช่น การชำระเงินผ่าน Mobile Payment, Smart TV รวมถึง Netflix และ 57% ชอบโรงแรมที่มี Wifi แรงๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นให้คนจองที่พักมากขึ้น

กลุ่ม Millennials กลายเป็นกลุ่มที่นักการตลาดต้องการที่จะสื่อสารมากทุ่สดในยุคนี เพราคนกลุม่คนยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี นักการตลาดต้องทำการบ้านและรู้จักกับคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพื่อที่ทำการสื่อสาร และเข้าใจพฤติกรรมเขาอย่างเต็มที่

Source

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา