Millennial Dad อีกกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจ และใครทำ Ecommerce จะปล่อยกลุ่มนี้หลุดมือไม่ได้

Ecommerce เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคเริ่มเข้าไปจับจ่ายกันมากขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่า Millennial Dad หรือคุณพ่อวัย 22-35 ปี นั้นเป็นกลุ่มที่น่าจับตามอง เพราะเป็นกลุ่มที่จับจ่ายผ่านช่องทางนี้มากที่สุด

ภาพ pixabay.com

เพื่อครอบครัว ไม่ใช่เพื่อตัวเอง

อาจเพราะเด็กเกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง ทำให้กลุ่ม Millennial Dad ที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปี เลือกที่จะใช้ชีวิตในวันหยุดอยู่กับครอบครัวมากกว่ากลุ่มคนวัย และสถานะอื่นๆ ที่สำคัญคนกลุ่มนี้ยังชื่นชอบการซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดสำคัญต่างๆ ที่จะมีเทศกาลลดกระหน่ำอีกด้วย

บริษัทที่ปรึกษา PricewaterhouseCoopers หรือ PwC ได้ทำรายการการสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายในช่วงวันหยุด และพบว่า Millennial Dad นั้นใช้เวลาในช่วงวันหยุดท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ถึง 25% และยังมีการจับจ่ายที่ใกล้เคียง หรือมากกว่าที่เคยใช้ในปีก่อนด้วย

และถ้าเจาะไปที่ช่องทาง Ecommerce กลุ่ม Millennial Dad ก็จะใช้ Mobile Device ต่างๆ เช่น Smartphone และ Tablet ในการซื้อสินค้ามากว่ากลุุ่มอื่นๆ ถึง 3 เท่าตัว และสินค้าที่น่าจับตามองคือ อุปกรณ์ Smart Home ต่างๆ เช่น Google Home และ Amazon Alexa

จากจุดนี้ทำให้กลุ่มค้าปลีกทั้ง Walmart และ Amazon ที่กำลังทุ่มเต็มตัวกับเทคโนโลยี Voice Shopping ก็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไปเต็มๆ เลยด้วย ในทางกลับกัน กลุ่ม Millennial Dad นั้นชื่นชอบการให้สิ่งของที่จับต้องได้ เช่นของเล่น หรือสิ่งอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ และเกลียดที่จะให้ หรือรับบัตรของขวัญต่างๆ

และส่วนตัวมองว่า ผู้ค้าในไทยก็มองข้ามกลุ่ม Millennial Dad ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะกลุ่มนี้ในประเทศไทยค่อนข้างมีกำลังซื้อ และยอมจ่ายสิ่งต่างๆ เพื่อครอบครัว ดังนั้นการทำโปรโมชั่น หรือแผนการตลาดที่จูงใจ ก็น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปีได้

อ้างอิง // Business Insider

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา