Microsoft ญี่ปุ่นทดลองให้พนักงานทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ ปรากฏว่า งานดีขึ้น 40%

ทำงานน้อยวันลง แต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

Microsoft
Microsoft Photo: Shutterstock

ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ งานดีขึ้น 40%

Microsoft ในญี่ปุ่นทดลองให้พนักงานทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ โดยโครงการทดลองนี้มีชื่อว่า “Work Life Choice Challenge” ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ให้พนักงาน 2,300 คน ทำงาน 4 วัน หยุด 3 วันต่อสัปดาห์

ผลการทดลองปรากฏว่า ยอดขาย (sales) ของพนักงานที่ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ เพิ่มขึ้น 39.9% เมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่พนักงานยังทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ตามปกติ

มากไปกว่านั้น การให้พนักงานทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ยังทำให้บริษัทลดต้นทุนไฟฟ้าไปได้มากถึง 23.1% รวมถึงลดต้นทุนในการปริ้นท์งานไปถึง 58.7% นอกจากนั้น การประชุมงานก็ทำผ่านออนไลน์มากขึ้น และในส่วนความพึงพอใจจากการทดลอง พนักงานกว่า 92.1% ระบุว่า ชอบรูปแบบการทำงาน 4 วัน/สัปดาห์เป็นอย่างมาก เพราะมีเวลาเหลือเอาไปพัฒนาตนเองและดูแลครอบครัวเพิ่มเติม

ชวนฟังประเด็นเรื่องการทำงานในรายการ Brand Inside TALK ด้านล่างนี้

 

ที่มา – CNBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา