บริษัทยาโนวาร์ตีส ประเทศไทย ประกาศให้สิทธิ์พนักงานชายลาคลอด หยุดดูแลภรรยาได้นาน 98 วัน

โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) บริษัทเวชภัณฑ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศเพิ่มสิทธิ์พนักงานชายลาคลอดได้สูงสุด 98 วัน ช่วยภรรยาเลี้ยงลูกแรกเกิด โดยยังได้รับเงินเดือนตามปกติ

ตามปกติแล้วตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะลาคลอดได้นานสูงสุด 98 วัน ซึ่งนับรวมวันที่ลาไปทำการตรวจครรภ์ด้วย ส่วนผู้ชายยังไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะลางานได้ตามกฎหมายโดยตรงยกเว้นว่าเป็นข้าราชการที่สามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้สูงสุด 15 วัน เพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตร

ส่วนในกรณีของผู้ชายซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของบริษัทว่าจะอนุญาตให้พนักงานชายลาคลอดเพื่อดูแลภรรยาและลูกแรกเกิดได้กี่วัน

ผู้ชายก็ลาคลอดไปดูแลภรรยา และลูกได้ สูงสุด 98 วัน

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) บริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่งจะประกาศเพิ่มนโยบายให้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลภรรยา และบุตรแรกคลอด แก่พนักงานชายที่มีบุตรแรกเกิดได้ 98 วัน โดยยังได้รับค่าตอบแทน โดยการให้สิทธิ์นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคู่สามีภรรยาที่เป็นชายหญิงเท่านั้น แต่กลุ่มคู่ชีวิตที่ไม่ได้สมรสตามกฎหมายและเพศทางเลือก หรือผู้ที่รับอุปการะบุตรที่ต้องได้รับการดูแลก็ได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกัน

มธุกร ศัลยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายประจำประเทศไทยในส่วนการบริหารงานบุคคลและองค์กร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) กล่าวว่า โนวาร์ตีส เป็นองค์กรแรกๆ ในประเทศไทยที่มอบสวัสดิการในลักษณะนี้ให้แก่พนักงานชาย โดยหลังจากที่เริ่มประกาศนโยบายนี้ ก็มีพนักงานชายจำนวนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์นี้แล้วเช่นกัน โดยการให้สิทธิ์ลาคลอดเพื่อดูแลภรรยาและบุตรแรกคลอดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม และการเคารพในความแตกต่างของแต่ละคน

หลายประเทศผู้ชายลาคลอดได้มานานแล้ว

แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายที่ให้สิทธิ์กับผู้ชายในการลาคลอดเพื่อดูแลภรรยา และบุตรแรกคลอด แต่ในหลายประเทศ มีการให้สิทธิ์ในลักษณะนี้กับผู้ชายมานานแล้ว เช่น ประเทศอังกฤษที่ให้สิทธิ์ผู้ชายลาคลอดได้นาน 1-2 สัปดาห์ โดยยังได้รับเงินเดือน ส่วนประเทศนิวซีแลนด์ ให้สิทธิ์ลาคลอดกับผู้ชายเช่นเดียวกับผู้หญิง โดยจะได้รับสิทธิ์ลางานได้ขั้นต่ำ 26 สัปดาห์ เป็นต้น

การให้สิทธิ์ลาคลอดกับผู้ชายนับว่ามีความสำคัญ เพราะอย่าลืมว่าการดูแลบุตรแรกเกิดหลังคลอด เป็นหน้าที่ทั้งของผู้ชาย และผู้หญิง ที่ต้องทำหน้าที่ร่วมกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงหลังคลอดผู้หญิงต้องมีการพักฝื้นร่างกาย คงเป็นการดีหากผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะมีวันลาได้ตามกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ของตนเองในการดูแลภรรยา และลูก

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา