หน้ากากอนามัย-ชุด PPE คือโอกาสธุรกิจสำคัญของผู้ผลิตสิ่งทอในประเทศไทย

Textile หรือธุรกิจสิ่งทอในประเทศไทยเติบโตได้ลำบาก เพราะถูกตัด GSP จากสหภาพยุโรป และต้นทุนค่าแรงสูง แต่จากนี้มันอาจไม่เป็นอย่างนั้น เพราะ Medical Textile เช่น หน้ากากอนามัย จะฟื้นธุรกิจให้กลับมาเติบโต

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย และ Medical Textile ที่ความต้องการสูง

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย รายงานว่า ความต้องการสินค้าทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้ธุรกิจสิ่งทอทางการแพทย์มีศักยภาพ จัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐกำลังส่งเสริมการลงทุนผ่านมาตรการของบีโอไอ และมีมูลค่าลงทุนเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากปี 2561 เป็น 2,148 ล้านบาทในปี 2563

ขณะเดียวกันสิ่งทอทางการแพทย์ยังมีแนวโน้มเติบโตมากกว่าสิ่งทอเทคนิคอื่นๆ เช่นสิ่งทอในกลุ่มยานยนต์ สิ่งทอในภาคอุตสาหกรรม และสิ่งทอทางกีฬา ยิ่งสิ่งทอทางการแพทย์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเมื่อเทียบกับสิ่งทอทั่วไป ทำให้โอกาสการกลับมาเติบโตอีกครั้งของผู้ทำธุรกิจสิ่งทอในประเทศไทยเกิดขึ้นอีกครั้ง

สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ที่น่าสนใจประกอบด้วย

  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์ที่ทำจากผ้า Woven (ชนิดที่ซักแล้วใช้ซ้ำได้) เช่นหน้ากากผ้าที่สะท้อนน้ำและ กันแบคทีเรีย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ที่ทำจากผ้า Nonwoven (ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) เช่น ชุด PPE
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อสุขอนามัย (Health and Wellness) เช่น ผ้าปูเตียงที่กันไรฝุ่น

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย คาดว่า หน้ากากอนามัยที่มักใช้ในห้องผ่าตัดมีแนวโน้มเติบโตมากถึง 144% ต่อปี และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อสุขอนามัยจะขยายตัวเฉลี่ยที่ 8.0% ต่อปี โดยปัจจุบันธุรกิจสิ่งทอเป็นธุรกิจ Zombie หลังถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรปในปี 2558 และมีต้นทุนค่าแรงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทยประเมินสิ่งทอทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมไทย) ว่ามีมูลค่าธุรกิจแตะ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มเติบโตที่ 8.3% ต่อปี ในช่วงปี 2563-2570 ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

สรุป

ภาพรวมตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ และสุขอนามัยมีแนวโน้มเติบโตสูง เพราะผู้บริโภคเริ่มใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้น จึงเป็นโอกาสสำคัญของกลุ่มธุรกิจสิ่งทอที่จะมุ่งทำตลาดสินค้านี้ เพราะไม่ต้องปรับตัวมาก ยิ่งมูลค่าสินค้าค่อนข้างสูงกว่าสิ่งทอทั่วไป ทำให้ธุรกิจสิ่งทอในไทยอาจกลับมาเติบโตได้ก้าวกระโดดอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา