ภวัต เรืองเดชวรชัย CEO คนใหม่ของกลุ่ม MI พร้อมนำทัพมีเดียเอเจนซี่ในยุคที่ท้าทาย

กลุ่ม MI หรือ Media Intelligence กรุ๊ปมีเดียเอเจนซี่ ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม MI ครั้งแรกในรอบ 20 ปีภายหลัง วศิน เตยะธิติ วัย 73 ปี ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ก้าวลงจากตำแหน่งหลังบริหารกลุ่ม MI มายาวนานกว่า 20 ปี แต่ยังคงมีบทบาทในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ปัจจุบันกลุ่ม MI ประกอบไปด้วย 4 บริษัทเอเจนซี่มีเดียคือ

  • Media Intelligence (Thailand) หรือ MI
  • Media Insight (Thailand) หรือ IS
  • Media Intelligence Myanmar (CLMV) หรือ MIM
  • I-DAC Bangkok ซึ่งกลุ่ม MI ถือหุ้นอยู่ 60%

การเปลี่ยนตัวประธานกรรมการของกลุ่มในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง ภวัต เรืองเดชวรชัย ขึ้นเป็นประธานกรรมการ (President) คนใหม่ของกลุ่ม MI โดยการนำเสนอของ วศิน เตยะธิติ ประธานคนปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มค 2564 โดยจะมีบทบาทรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดของกลุ่ม MI ทั้ง 3 บริษัท ซึ่งปัจจุบัน ภวัต ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ของ Media Insight (Thailand) และผู้อำนวยการธุรกิจสายงานวางแผนกลยุทธ์สื่อ ของ MI

“จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Changing Media Landscape) ทำให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่ผ่านมากลุ่ม MI ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมและเติมความรู้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์”

ปัจจุบันการทำงานของกลุ่ม MI จะตั้งต้นจากความเข้าใจ LIFELINE (Demo, Attitude & Psycho, Lifestyle & Behavior) ของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งจากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่สูงที่สุด เน้นการทำงานแบบ Partnership for Growth กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ก้าวข้ามขยายการทำงานจากการวางแผนและซื้อสื่อ สู่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างยอดขาย ในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน กล่าวคือ ต้องสื่อสารให้ถูกกลุ่ม โดยคอนเทนท์ต้องโดนใจ ในช่องทางที่ใช่ และช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเปิดใจ (ถูกคน-ถูกใจ-ถูกที่-ถูกเวลา) 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา