อนาคตที่ไม่สดใสของ Media Agency งานวิจัยพบแบรนด์ 1 ใน 4 หันมาทำสื่อเอง ไม่จ้าง outsource

แบรนด์ยุคนี้ผลิตสื่อ ทำการตลาดเอง เน้น in-house เลิกจ้าง outsource

Digiday ทำการวิจัยด้านการตลาดโดยใช้วิธีศึกษาและสอบถามข้อมูลโดยตรงจากคนที่มีตำแหน่งในระดับผู้บริหารจากแบรนด์กว่า 60 ราย พบว่า แบรนด์กว่า 83% ของแบรนด์มีทีมที่ทำสื่อและทำการตลาดของตัวเอง (in-house) มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้าวิกฤตโควิดจะเกิดขึ้น พบว่าตั้งแต่เมษายนปี 2020 เป็นต้นมา แบรนด์ทำสื่อเองมากขึ้นกว่าก่อนหน้านั้นถึง 55%

ผลวิจัยเจาะลึกลงไปพบว่า

  • แบรนด์กว่า 60% หันมาทำสื่อการตลาดโดยแบบ in-house มากขึ้น
  • ส่วนแบรนด์อีก 23% ระบุว่า ทางแบรนด์ทำสื่อการตลาดโดยใช้ทรัพยากร in-house ทั้งหมด 100%

พูดง่ายๆ คือจากแบรนด์กว่า 60 รายที่ทำการสำรวจวิจัยในครั้งนี้ มีแบรนด์เกือบ 1 ใน 4 ที่หันมาทำสื่อการตลาดด้วยตนเอง ไม่พึ่งพา Media Agency ภายนอกอีกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การที่แบรนด์ทำสื่อการตลาดแบบ in-house ไม่ได้ส่งผลดีแค่การลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเอื้ออำนวยต่อการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ รวมไปถึงการใช้โซเชียลมีเดีย การวางแผนทางการตลาดที่ครอบคลุมและเป็นเอกภาพ

กระแสลดบทบาท Media Agency ไม่ใช่เรื่องใหม่

แม้ว่างานวิจัยของ Digiday จะไม่เปิดเผยรายชื่อแบรนด์ที่ทำการสำรวจวิจัย แต่ถ้าดูจากกระแสในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในวงการโฆษณาและการตลาด พบว่า มีหลายแบรนด์ใหญ่ที่หันมาทำสื่อ in-house เลิกจ้างคนกลางอย่าง Media Agency ไปไม่น้อย

ยกตัวอย่างเช่น

  • United Airlines สายการบินรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่จ้างทีมผลิตคอนเทนต์วิดีโอเพื่อผลิตวิดีโอเป็นของตัวเอง
  • Bayer บริษัทอุตสาหกรมเคมีและยารายใหญ่ระดับโลกที่ประกาศกร้าวว่าในปี 2020 จะทำสื่อเอง ไม่จ้างคนกลางอีกต่อไปแล้ว

ชวนอ่านบทความของ Brand Inside ซึ่งเคยเขียนถึง “อนาคตของวงการโฆษณา” ที่ Agency ถูกลดความสำคัญ

ที่มา – Digiday

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา