อสมท เผยมีพนักงานสมัครโครงการ “ร่วมใจจาก” 300 คน ยืนยันยังไม่ได้ปลดคน

จากที่มีข่าว บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) ที่รับสมัครพนักงานอายุ 45-59 ปี และมีอายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินชดเชยตามจำนวนปีที่ปฏิบัติงาน (สูงสุดไม่เกิน 22 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย)

ล่าสุดทาง อสมท แจ้งว่ามีพนักงานยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน โดยทาง อสมท จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าโครงการต่อไป โดยพนักงานที่เข้าโครงการจะพ้นสภาพความเป็นพนักงานในวันที่ 1 มกราคม 2564

อสมท ยืนยันว่าโครงการนี้เป็นมติของคณะกรรมการบริษัท และยังไม่ถือเป็นการปลดพนักงาน เป็นการรับสมัครโดยสมัครใจเท่านั้น

ในประกาศก่อนหน้านี้ ระบุมุมมองของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นว่า จำนวนพนักงานที่เหมาะสมของ อสมท คือประมาณ 700 คน จากปัจจุบันที่มีพนักงานประมาณ 1,300 คน เท่ากับว่า อสมท ต้องพยายามลดจำนวนพนักงานประมาณ 600 คนนั่นเอง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา