อสมท งบปี 2562 ขาดทุนจากการปรับปรุงภาษีเงินได้ คาดปีนี้ได้ผู้ลงทุนที่ดินของทางบริษัท

MCOT ได้รายงานงบการเงินของปี 2562 โดยบริษัทได้รายงานขาดทุนจากการปรับปรุงภาษีเงินได้ ทำให้บริษัทมีผลขาดทุน 458 ล้านบาท แต่ถ้าหักส่วนนี้ออกจะทำให้บริษัทนั้นมีกำไรทั้งสิ้น 78.81 ล้านบาท

Thailand House Satellite Dish จานดาวเทียม
ภาพประกอบบทความจาก Shutterstock

บมจ. อสมท (MCOT) ได้รายงานประกอบการปี 2562 โดยในปีนี้บริษัทมีผลขาดทุน 458 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องบันทึกการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 537 ล้านบาท โดยถ้าหากตัดรายการดังกล่าวออกไป บริษัทจะมีกำไรก่อนภาษี 78.81 ล้านบาท ในรายงานของบริษัทแถลงไว้ว่า การบันทึกปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการบันทึกทางบัญชีเท่านั้น ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา MCOT มีรายได้รวมจำนวน 2,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2561 สาเหตุมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในปีที่ผ่านมานั้นธุรกิจโทรทัศน์-วิทยุ ยังเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับองค์กร โดยธุรกิจโทรทัศน์ มีรายได้ 679 ล้านบาท ลดลง 12% ขณะที่ธุรกิจวิทยุมีรายได้ 703 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับงบของปีที่ผ่านมา

ทำให้ในงบของปี 2562 นั้น MCOT มีโครงสร้างรายได้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้

  • ธุรกิจวิทยุ สัดส่วน 30%
  • ธุรกิจโทรทัศน์ สัดส่วน 29%
  • ธุรกิจร่วมดำเนินกิจการ (สัมปทาน) สัดส่วน 19%
  • ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (BNO) สัดส่วน 17%
  • รายได้อื่นๆ สัดส่วน 3%
  • ธุรกิจใหม่ (สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network) สัดส่วน 2%

ขณะเดียวกันสำหรับการพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ ร่าง TOR เพื่อเปิดให้ผู้ลงทุนร่วมเข้าเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในพื้นที่ย่านรัชดา-พระราม 9 ของบริษัท โดยบริษัทคาดว่า จะได้ผู้ลงทุนฯ ภายในปีนี้

ขณะที่แผนงานในปีนี้ MCOT จะเน้นการพัฒนาองค์กรและวางรากฐานของธุรกิจใหม่เป็นหลัก เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่นอกเหนือจากสื่อและการเพิ่มของพันธมิตร Platform ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา