อสมท ไตรมาส 3/19 ขาดทุน 152 ล้านบาท แต่งบรวม 9 เดือนยังมีกำไร มวยไทยช่วยดึงเรตติ้ง

MCOT ได้รายงานงบไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งขาดทุนกว่า 152 ล้านบาท อย่างไรก็ดีงบรวม 9 เดือนของปีนี้นั้นบริษัทยังมีกำไรอยู่ 99 ล้านบาท

แม็กซ์ มวยไทย Max May Thai
แม็กซ์ มวยไทย 1 ในรายการที่ทำให้ช่อง MCOT HD มีเรตติ้งดีขึ้น – ภาพจาก Shutterstock

เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “อสมท รายงานงบการเงิน ในไตรมาส 3 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสสามปี 2562 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 156 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จากธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากการบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 114 ล้านบาท เพื่อรองรับกรณีบริษัทเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ในขณะที่ช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 99 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงดีขึ้น ร้อยละ 129 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

รายได้รวม ของ บมจ. อสมท ใน 9 เดือนแรก ของปี 2562 มีจำนวน 2,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 เป็นรายได้ที่มาจากไตรมาสสามปี 2562 จำนวน 588 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 8 จากไตรมาสสามปี 2561 และลดลงร้อยละ 42 จากไตรมาสก่อนหน้า

โครงสร้างรายได้ของ อสมท จากธุรกิจต่างๆ มีดังนี้ ธุรกิจวิทยุ ร้อยละ 31 ธุรกิจโทรทัศน์ ร้อยละ 29 ธุรกิจร่วมดำเนินกิจการ (สัมปทาน) ร้อยละ 19 รายได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (BNO) ร้อยละ 18 ธุรกิจใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network และสื่อออนไลน์ ของ อสมท) ร้อยละ 1 รายได้อื่นๆ ร้อยละ 2 โดยรายได้รวมของธุรกิจวิทยุ และธุรกิจโทรทัศน์ ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของรายได้รวมทั้งหมด

ธุรกิจโทรทัศน์ รายได้โทรทัศน์ในช่วง 9 เดือน ปี 2562 มีรายได้ 910 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในไตรมาสสาม ปี 2562 จำนวน 169 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70 จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากในไตรมาสก่อน มีการบันทึกกำไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

เขมทัตต์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในไตรมาสสามนี้ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ได้นำรายการใหม่ๆมานำเสนอเพิ่มขึ้น เช่นรายการกีฬา แม็กซ์ มวยไทย ออกอากาศวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 19.30 น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งสามารถช่วยสร้างความนิยมให้กับช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา ล่าสุดได้รับความนิยม (Rating) ในเดือนตุลาคมอยู่ในอันดับ 10 โดยเรตติ้งเฉลี่ยทั้งช่องเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฏาคม คิดเป็นร้อยละ 36 โดยเรตติ้งในช่วงรายการก่อน-หลัง แม็กซ์ มวยไทย ดีขึ้น ส่งผลดีต่อกลยุทธ์ในด้านการกำหนดราคาขาย

ธุรกิจวิทยุ ในช่วง 9 เดือน ปี 2562 มีรายได้ 521 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ในไตรมาสสาม ปี 2562 จำนวน 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อนหน้า จากรายได้วิทยุในส่วนกลางที่มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 มีโครงสร้างรายของธุรกิจวิทยุดังนี้ รายได้จากวิทยุในส่วนกลาง ร้อยละ 77 รายได้จากวิทยุในส่วนภูมิภาค ร้อยละ 23 โดยคลื่นวิทยุส่วนกลาง ทุกคลื่นมีผลงานโดดเด่น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา เรียงตามลำดับอัตราการเติบโต ดังนี้ MET 107 MHz, คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz, คลื่น Active FM 99 MHz ,และคลื่น Mellow 97.5 MHz, คลื่นความคิด FM 96.5 MHz, และคลื่นข่าว FM 100.5 MHz

ธุรกิจสื่อดิจิทัล รายได้ธุรกิจสื่อดิจิทัลในช่วง 9 เดือน ปี 2562 มีรายได้รวมจำนวน 23 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ในช่วงไตรมาสสาม ปี 2562 จำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จาก เว็บไซต์ www.mcot.net , แพลตฟอร์มโซเชียลที่ได้รับความนิยมต่างๆ เช่น Youtube และ Facebook นำคอนเทนท์ที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ บนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ล่าสุด อสมท ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเปิด Channel บน แพลตฟอร์ม AIS Play เพื่อนำเสนอซีรีย์จีนชื่อดังซึ่งกำลังออกอากาศในผังรายการผ่านแพลตฟอร์ม OTT จากพันธมิตร

นอกจากนี้ อสมท ยังมุ่งขยายและแสวงหาพันธมิตรด้าน Content รายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอ รายการที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ ให้ความสนุกและแฝงด้วยสาระความรู้ สร้างความแตกต่างต่างจากผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัลรายอื่นอีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา