เมื่อกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันจะเข้าครม. ทางททท.เตรียมดึงกลุ่ม LGBT มาเที่ยวไทย

เพศทางเลือก หรือ LGBT เช่น เกย์ ทอม ฯลฯ เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมากขึ้น แต่เรื่องกฎหมายยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนัก ล่าสุดมีข่าวว่า เดือนพ.ย. จะมีการนำร่างกฎหมายให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้เข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในร่างพระราชบัญญติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งให้สิทธิคู่ชีวิตแทบไม่ต่างกับสิทธิคู่สมรส

ว่าแล้วทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เลยใช้จุดแข็งตั้งเป้าหมายเจาะกลุ่ม LGBT ที่จะมาเที่ยวไทยมากขึ้น

ททท. เตรียมรับกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกัน ดึงนักท่องเที่ยว LGBT ทั่วโลกมาไทย

ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บอกว่า ทางททท. เตรียมตัวรับกับกฎหมายใหม่ของกระทรวงยุติธรรม ที่จะเปิดให้เพศเดียวกันในไทยสามารถแต่งงานกันได้ ซึ่งกฎหมายที่ว่าจะมีการยื่นเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนพ.ย. 2561 นี้

ทางททท.จึงเตรียมรุกตลาด LGBT ในต่างประเทศให้มาเที่ยวไทยมากขึ้นหลังจากเห็นความคืบหน้าของกฎหมายฉบับนี้

เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBT เป็นสายเปย์ เที่ยวบ่อย ไม่มีภาระครอบครัว

กลุ่ม LGBT ถือเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ในยุโรป สหรัฐ อเมริกา ละตินอเมริกา และจากข้อมูลองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) รวบรวมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBT ว่ามีความยืดหยุ่นด้านการท่องเที่ยว ด้านยอดการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นถึง 3 เท่า และจะท่องเที่ยวอย่างน้อย 8 ทริป/ปี กลุ่ม LGBT บางส่วนไม่มีภาระครอบครัวจึงสามารถเที่ยวได้บ่อย

ทางททท.จะใช้กฎหมามที่เข้าครม. โปรโมทการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งไม่ได้แปลว่า ททท.จะสร้างหรือการขายท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวของไทยที่มีอยู่หลายรูปแบบให้เข้าถึงกลุ่ม LGBT มากขึ้น

ขณะเดียวกันปี 2562 กลยุทธ์การตลาดของ ททท. จะขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ขยายการท่องเที่ยวเมืองรองกว่า 55 จังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ต่อคน และดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยในช่วง Low season แต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ ปรับใช้ด้วย

“ททท.ใช้กลยุทธ์ Go Local โปรโมทไทยผ่านแคมเปญ Eat Thai,Visit Thai ที่จะนำเสนออาหารไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ และเชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น”

สรุป

ข่าวดีของชาว LGBT เมื่อร่างกฎหมายที่เปิดให้เพศเดียวกันในไทยแต่งงานกันได้เริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้น นอกจากข้อดีเชิงสังคม ทางททท. ยังนำมาใช้กับการท่องเที่ยวเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วย

ที่มา ข่าวสด, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา