แม็คโครช่วยเกษตรกรรายย่อย รับซื้อมังคุด 300 ตัน ช่วยชาวสวนจากวิกฤตผลผลิตล้นตลาด

แม็คโครช่วยเกษตรกร รับซื้อมังคุดจากชาวสวนจำนวน 300 ตัน ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด

หนึ่งในปัญหาที่ชาวสวนชาวไร่ต้องเจอกันเป็นประจำคือ “ผลผลิตการเกษตรล้นตลาด” ทำให้ราคาผลผลิตตกตำ่ลงตามไปด้วย ซึ่งในปีนี้วิกฤตโควิด-19 ทำให้สถานการณ์ผลผลิตการเกษตรล้นตลาดหนักหน่วงขึ้นไปอีก โดยเฉพาะมังคุดที่ในขณะนี้กำลังล้นตลาดอย่างหนัก เพราะขาดแคลนแรงงานที่จะขนส่งมังคุดเข้าสู่ตลาด โดยในขณะนี้มังคุดมีราคาเพียง 15-20 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือชาวสวนมังคุดในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการรับซื้อมังคุดรวม 300 ตัน จากเกษตรกรกว่า 1,000 ราย โดยจะกระจายมังคุดนี้ตรงเข้าสาขาสู่ผู้บริโภค

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เล่าว่า จากสถานการณ์เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากผลผลิตในปีนี้ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง แม็คโคร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และยังบูรณาการความร่วมมือกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการรับซื้อมังคุดคุณภาพดีจากภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้ จะช่วยชาวสวนระบายผลผลิตได้มากกว่า 300 ตัน

สำหรับมังคุดที่แม็คโครรับซื้อจากเกษตรกรจำนวน 300 ตันนี้ มาจากชาวสวนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกือบ 20 กลุ่มในจังหวัดภาคใต้ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร ระนอง นราธิวาส ซึ่งมีเกษตรกรรายย่อยเป็นสมาชิกรวมกันมากกว่า 1,000 ราย

ที่ผ่านมาแมคโครได้ช่วยระบายผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศที่ประสบปัญหาล้นตลาดไปแล้วหลายชนิด เช่น มะม่วง ฟักทอง เผือก หน่อไม้หวาน พริกสด สับปะรดปัตตาเวีย สละอินโด ปลานิล และกุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนอกจากนี้ยังมีการกำหนดระยะเวลาการชำระสินค้า (Credit Term) ให้เร็วขึ้น เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรได้เดินหน้าต่อไปได้

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา