แม็คโครเดินหน้าช่วยเกษตรกรไทย รับซื้อผลไม้จากสวน ระบายผลผลิต 7,750 ตัน

Makro หรือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนาม MoU กับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับซื้อผลไม้ฤดูกาลจากเกษตรกรทั่วประเทศเพิ่ม ช่วยชาวสวนกว่า 7,500 ราย ผลผลิตไม่น้อยกว่า 7,750 ตัน

Makro

ศิริพร เตชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ระบุ ปีนี้ผลไม้ฤดูกาลมีแนวโน้มออกสู่ตลาดจำนวนมาก เกษตรกรชาวไร่ ชาวสวนเป็นกังวลกับการขายผลผลิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร Makro จึงได้เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร โดยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิตของเกษตรกรไปยังสาขาต่างๆ เชื่อมโยงทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ของ Makro

Makro คาดว่าจะช่วยรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง มะม่วงและอื่นๆ เพิ่ม รวมแล้วราว 7,750 ตัน สิ่งนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยได้อย่างน้อย 7,500 ราย ผลไม้ไทยจะถูกนำไปจำหน่ายสาขาต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการบริโภคของลูกค้า และส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ปี 2564 แม็คโครตั้งเป้าหมายการรับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรกว่า 200,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20%

Makro

ที่มา – Makro

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา