มูลนิธิมาดามแป้ง การตอบแทนสังคมในวาระอายุครบ 55 ปี ของ นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง หรือ นวลพรรณ ล่ำซำ ในวาระครบรอบอายุ 55 ปี เปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ ภายใต้แนวคิด ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางให้ความช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนในสังคมไทยในยามเผชิญกับวิกฤตต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

madam pang foundation

นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง บอกว่า นอกจากการทำงานเป็น CEO ของ เมืองไทยประกันภัย มากว่า 20 ปี มีส่วนช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัยต่างๆ ทำให้เกิดเป็นความคิดอยากช่วยเหลือสังคม รวมถึงการได้มีโอกาสเข้าไปทำงานด้านคนพิการ งานฟุตบอลหญิง และสโมสรฟุตบอลชาย การส่งเสริมเด็กและสตรี การมีโครงการครัวมาดาม ทำให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่รอการแก้ไขและช่วยเหลือ ดังนั้นทั้งในฐานะนวลพรรณ และ เมืองไทยประกันภัย จึงก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือและให้คนในสังคมออกมาร่วมด้วยช่วยกัน

วัตถุประสงค์หลักของ มูลนิธิมาดามแป้ง คือ ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ การส่งเสริมงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน

madam pang foundation

กิจกรรมแรกของการเปิดมูลนิธิ Sharing Your Happiness Auction แบ่งปันความสุขผ่านของที่รักด้วยการประมูลของรักมาดามแป้ง ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำไปมอบให้สาธารณกุศลทั้งหมด 3 ด้าน 

  • ด้านการแพทย์ มอบให้เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยยากไร้ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องฟอกไตแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด
  • ด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สงขลา สตูล เลย เชียงใหม่
  • ด้านการต่อยอดอาชีพ ให้ทุนประกอบอาชีพแก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีส่วนร่วมของการช่วยเหลือเพื่อสังคม ด้วยการร่วมบริจาคเงินสมทบทุน 55 บาท เพื่อนำเป็นเงินสมทบทุนสำหรับช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ มูลนิธิมาดามแป้ง ได้เรียนเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการมาร่วมทำงาน อาทิ พัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 8 ท่าน ได้แก่ อรพินธุ์ คะนึงสุขเกษม, ผศ.สุรวุธ กิจกุศล, นพ.อภิชาต วชิรพันธ์, ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย, ปิยมา ชรินธร, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ปุณฑริกา ใบเงิน และ ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล โดยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมไทยได้อย่างเต็มที่

madam pang foundation

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมรายละเอียดของมูลนิธิมาดามแป้ง หรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้มอบกำไรทางใจให้สู่สังคม สามารถเข้าชมและติดตามข่าวสารได้ที่ www.madampangfoundation.org หรือ Facebook “มูลนิธิมาดามแป้ง”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา