โลตัส เปลี่ยนโลโก้ใหม่ Lotus’s เติม “s” เพิ่มความ SMART สู่ยุคดิจิทัล

หากใครผ่านไปโลตัส (Lotus) ย่านรามอินทรา จะพบกับงานเปิดตัวแบรนด์ใหม่โลตัส แทนแบรนด์เทสโก้โลตัสเดิม ที่มีการออกแบบสีและตัวอักษรใหม่ ที่มีความสดใสมากขึ้น รวมถึงวิธีการเขียนที่เพิ่ม “s” มาอีก 1 ตัว

lotus's

ตัว S แทนคำว่า SMART (Simple, Motivate, Agile, Responsible, transformative) และ สะท้อนถึงการสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยโลตัสสาขารามอินทราถือเป็นสาขาแรก ภายใต้การรีแบรนด์ใหม่ ซึ่งหากเข้าไปเยี่ยมชมจะพบเทคโนโลยีใหม่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ชงกาแฟ การออกแบบสโตร์รูปแบบใหม่ รวมถึงการนำสินค้าชุมชนมาเปิดโอกาสทางการตลาด

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยว่า วันนี้เป็นวันดี เพิ่งผ่านวันตรุษจีนมา และถือเป็นการเปิดตัวแบรนด์โลตัส โดยเน้นย้ำถึงการยึดม้่นใน ค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประการที่ 1 คือ 3 ประโยชน์ ประเทศต้องได้ประโยชน์ กตัญญูต่อประเทศ สิ่งที่ลงทุน สิ่งที่ทำทั้งหมดประเทศต้องได้ประโยชน์ ต้องให้ประชาชน ลูกค้า และคู่ค้า ได้ประโยชน์ แล้วบริษัทจึงจะได้ประโยชน์ เป็นลำดับสุดท้าย

ประการที่ 2 คือความรวดเร็วและมีคุณภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ประการที่ 3 ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับประสบการณ์ของคนทุกรุ่น

ประการที่ 4 เปิดรับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ประการที่ 5 สร้างนวัตกรรมสิ่งที่สามารถที่จะเติมเต็มและสร้างวิถีชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคต้องการ และ ประการที่ 6 คือซื่อสัตย์ยุติธรรม ซึ่งต้องรับฟังทุกภาคส่วนและมีความโปร่งใส ยกระดับสังคมไปพร้อมๆกัน

lotus's

วัฒนธรรม 3 ประโยชน์ คือการคำนึงถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง คำนึงถึงผู้บริโภคประชาชนและบริษัทเกิดขึ้นได้และยั่งยืนได้ก็ด้วยคำนึงถึงประโยชน์เหล่านี้ นั่นหมายความว่า การที่กำลังมองถึงประเทศชาติ รัฐ ประชาชนและบริษัท จริงๆ แล้วมีความทันสมัย เสมือนที่นานาประเทศทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนกัน หรือเรียกว่า PPP (Public Private Partnership) คำว่า Partner หรือความร่วมมือหรือการผนึกกำลัง ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน 3 มิติที่พูดถึง แต่เกิดขึ้นในระดับของเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วย ในทุกๆ กลุ่มธุรกิจที่ต้องผนึกกำลังกัน และเกิดขึ้นระหว่าง Lotus’s ตลอดจนคู่ค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทานของ Lotus’s ที่จะต้องผนึกกำลังกัน

และนำมาซึ่งของที่มีคุณค่าคุณประโยชน์ ของที่มีการพัฒนาให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของใหม่ๆ ที่ผู้บริโภคต้องการ สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้บริโภค ให้กับลูกค้า ให้กับชุมชนในที่ที่ Lotus’s อยู่

lotus's

Lotus’s ในยุคต่อไป ก็จะเป็น Lotus’s ที่ก้าวเข้าสู่ยุค o2o คือออฟไลน์ไปออนไลน์ จากจุดที่เราเป็นร้านค้าที่ผู้คนมาเดินหาซื้อของซื้ออาหาร แต่ต่อไปนี้จะไปถึงขั้นที่คนสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ และจะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ทำให้เกิดความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน

lotus's

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา