โลตัส (Lotus’s) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก 4 รุ่น ดอกเบี้ย 3.00-4.00% ต่อปี

โลตัส (Lotus’s) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก จำนวน 4 รุ่น ดอกเบี้ยคงที่ 3.00%-4.00% ต่อปี

Lotus's Go Fresh Supermarket Nuanchan

โลตัสมาแล้ว!! โลตัสภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในไทย ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น

  • รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน: อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ
  • รุ่นอายุ 3 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (3.00-3.25%) ต่อปี
  • รุ่นอายุ 5 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (3.30-3.55%) ต่อปี
  • รุ่นอายุ 7 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (3.75%-4.00%) ต่อปี

*ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งในภายหลัง

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย 8 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร คาดว่าจะเสนอขายเดือนตุลาคม 2565

Lotus's

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย ระบุว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก เป็นโอกาสที่ดีของผู้ลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A+ เช่นเดียวกับเครดิตองค์กรบริษัทอันดับ A+ เช่นกัน มีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จัดอันดับ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ทริสเรทติ้งระบุว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยเสริมความแข็งแกร่งจากการมีพื้นที่ให้เช่าในทำเลที่ดี ธุรกิจหลังโควิดระบาดมีแนวโน้มฟื้นตัว

ปัจจุบัน โลตัสถือเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โลตัสมีร้านค้าปลีกจำนวน 2,597 แห่งทั่วไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 224 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 202 แห่งและมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,171 แห่ง และยังจับมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคด้วย

มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 784,612 ตารางเมตร มีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของโลตัสเป็นร้านค้าหลัก จำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 69 แห่ง อัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้าประมาณ 89% บริษัทถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 339,000 ตารางเมตร มีรายได้รวม 174,932 ล้านบาท

Lotus's

  • ผลประกอบการปี 2563 (1 มีนาคม 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564) บริษัทมีรายได้รวม 174,932 ล้านบาท
  • ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2564 (1 มีนาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) มีรายได้รวม 143,854 ล้านบาท
  • ผลประกอบการล่าสุดครึ่งแรกของปี 2565 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565) มีรายได้รวม 91,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 85,114 ล้านบาท

โลตัส ผนึกพลัง Omni Channel มีทั้งห้างใหญ่ ห้างเล็ก และออนไลน์ ให้ลูกค้าสั่งได้ทุกรูปแบบ

ที่มา – Lotus’s

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา