Lockdown ยาวนาน การท่องเที่ยวจะสูญเงินทั่วโลก 38 ล้านล้านบาท คนตกงาน 120 ล้านตำแหน่ง

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO: United Nations World Tourism Organization) ระบุว่า การท่องเที่ยวทั่วโลกมีอัตราคงที่ 100% หลังโควิด-19 ระบาดจนต้องจำกัดการท่องเที่ยว

Zurab Pololikashvili เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศที่มีการสั่งให้ใช้มาตรการ Lockdown และประกาศให้คนอยู่แต่ในบ้าน การท่องเที่ยวถูกโจมตีหนักสุดหากเทียบกับทุกอุตสาหกรรมแล้ว ดังนั้น องค์การการท่องเที่ยวโลกฯ (UNWTO) จึงขอให้รัฐบาลต่างๆ ทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมมือกันลดมาตรการที่เป็นข้อจำกัดทั้งหลายที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

Traveler Thailand
ภาพจาก Shutterstock

นอกจากนี้ ข้อมูลตั้งแต่ 27 เมษายน 2020 ระบุว่า หากเทียบสัดส่วนจุดหมายปลายทางราว 217 ทั่วโลก พบว่า 72% หรือประมาณ 156 แห่งระงับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ นอกจากนี้ หากแบ่งข้อจำกัดเป็นระยะเวลาแล้วพบว่า

  • 25% มีการจำกัดการเดินทางอย่างน้อย 3 เดือน
  • 40% มีการจำกัดการเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน

การเปิดโลกให้การท่องเที่ยวคืนกลับมาอีกครั้ง จะช่วยให้ผู้คนไม่ต้องตกงาน และยังปกป้องความเป็นอยู่ของผู้คนให้ได้ใช้ชีวิตต่อไป โดย UNWTO ได้ทำวิจัยพบว่า ยุโรปปิดพรมแดนสำหรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอยู่ที่ 83% อเมริกาอยู่ที่ 80% เอเชียและแปซิฟิก 70% ตะวันออกกลาง 62% และแอฟริกา 57%

โควิด-19 ทำการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง 22% ในไตรมาสแรก และอาจจะลดลงมากถึง 60-80% ตลอดทั้งปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 2019 ทั้งนี้ Zurab Pololikashivili เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกระบุว่า โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตด้านสุขภาพแบบไม่ได้คาดหมาย การท่องเที่ยวถูกโจมตีหนักสุด ผู้คนนับล้านเสี่ยงตกงาน ซึ่งถือเป็นแรงงานที่สำคัญมากต่อเศรษฐกิจ

ถ้าเทียบการสูญเสียรวมกันทั่วโลก การท่องเที่ยวลดลง 22% เฉพาะยุโรป ลดลง 19% เอเชียและแปซิฟิกลดลง 35% (หนักสุด) เฉพาะอเมริกา ลดลง 15% แอฟริกาลดลง 13% และตะวันออกกลางลดลง 11% (กราฟด้านล่าง)

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2019 และปี 2020 ไตรมาสแรก ภาพจาก UNWTO

UNWTO ระบุว่าการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม ลดลง 57% ซึ่งเป็นช่วงที่หลายประเทศเริ่มใช้มาตรการ Lockdown ปิดเมืองทั่วประเทศในหลายแห่ง มีทั้งการจำกัดการเดินทาง การปิดสนามบิน และการปิดพรมแดน นำไปสู่การสูญการเดินทางราว 67 ล้านคน และสูญเงินราว 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (2.5 ล้านล้านบาท)

Scenario ความเสี่ยหายหลัง Lockdown ยาวนาน และค่อยๆ เปิดให้มีการท่องเที่ยว

UNWTO ได้แบ่งฉากความเสียหายจากการท่องเที่ยวที่ถูกทำลายเพราะโควิด-19 และคำสั่ง Lockdown ในปี 2020 ออกเป็น 3 scenario ดังนี้

  • Scenario 1 (-58%) การค่อยๆ เปิดพรมแดนระหว่างประเทศ และการลดข้อจำกัดในการเดินทางอาจจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
  • Scenario 2 (-70%) การค่อยๆ เปิดพรมแดนระหว่างประเทศ และการลดข้อจำกัดในการเดินทางอาจจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนกันยายน
  • Scenario 3 (-78%) การค่อยๆ เปิดพรมแดนระหว่างประเทศ และการลดข้อจำกัดในการเดินทางอาจจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม
การเปรียบเทียบฉากการเดินทางระหว่างประเทศ และการค่อยๆ ลดมาตรการ Lockdown โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
ภาพจาก UNWTO

เมื่อเทียบตาม scenario ทั้ง 3 ช่วงแล้วพบว่า ผลกระทบจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้น แบ่งได้ดังนี้

  • จะสูญเสียนักท่องเที่ยวราว 850 ล้าน ถึง 1.1 พันล้านคน
  • จะสูญเงินที่เป็นรายได้การส่งออกจากการท่องเที่ยวราว 9.10 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (29.17 ล้านล้านบาท – 38.47 ล้านล้านบาท)
  • กระทบต่อตำแหน่งงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรง 100-120 ล้านตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ การท่องเที่ยวโลกจะฟื้นตัวปีหน้า ปี 2021

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะฟื้นตัวอีกทีปีหน้า ตามเทรนด์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะค่อยๆ ฟื้นและเติบโตภายในประเทศก่อน UNWTO คาดว่า สัญญาณการฟื้นตัวจะอยู่ที่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 และมีแนวโน้มจะฟื้นตัวปี 2021 จากการคาดการณ์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าการฟื้นตัวการเดินทางระหว่างประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางส่งผลบวกมากกว่า คาดว่าน่าจะฟื้นตัวปี 2020

ความต้องการในการท่องเที่ยวภายในประเทศ v.s. ระหว่างประเทศ: ภายในประเทศฟื้นตัวมากกว่า เร็วกว่า ภาพจาก UNWTO

ขณะที่การท่องเที่ยวในทวีปอเมริกานั้นผู้เชี่ยวชาญส่วนน้อยที่จะมองเห็นแง่บวกว่าอาจจะฟื้นตัวปี 2020 (ไม่น่าจะฟื้นตัวได้) ขณะที่ยุโรปและเอเชียผู้เชี่ยวชาญครึ่งหนึ่งมองว่า น่าจะฟื้นตัวได้ภายในปีนี้

คาดการณ์ การฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว

ที่มา – UNWTO (1), (2)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์