ไม่มีคนจ้างงานกระทบ LinkedIn เว็บไซต์หางานเครือ Microsoft ประกาศปลดพนักงาน 960 คน

LinkedIn เว็บไซต์หางานที่เป็นที่นิยมทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยลักษณะของเว็บไซต์ที่มีความคล้ายกับ Social Network ของการหางาน จึงทำให้ LinkedIn ได้ครับความนิยม แต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การทำธุรกิจของ LinkedIn ได้รับผลกระทบจนต้องประกาศปลดพนักงานออก 960 คน หรือประมาณ 6% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

LinkedIn ภาพจาก Shutterstock

LinkedIn นับว่าเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft ที่ Microsoft ซื้อกิจการมาด้วยมูลค่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.28 แสนล้านบาท และเป็นการซื้อกิจการบริษัทอื่นของ Microsoft ด้วยมูลค่าที่สูงมากที่สุดครั้งหนึ่ง แต่ที่ผ่านมา LinkedIn นับว่าประสบความเร็จโดยสามารถสร้างรายได้ให้กับ Microsoft ได้ถึง 6% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งการปลดพนักงานจำนวน 960 คนนี้ เกิดจากผลกระทบที่ LinkedIn ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่บริษัทต่างๆ ไม่จ้างพนักงานใหม่ หรือหากจ้างก็จ้างในจำนวนที่น้อยลงกว่าเดิม ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ Talent Solution ของ LinkedIn โดยตรง

ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของปีนี้ Microsoft ก็ได้คาดการณ์แล้วว่า LinkedIn อาจได้รับผลกระทบจากรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม LinkedIn ก็มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ถูกปลดออก ได้แก่ พนักงานที่ถูกปลดออกสามารถเก็บ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ของบริษัทไว้ได้ เพื่อช่วยพนักงานในช่วงระหว่างหางานใหม่ รวมถึงมีการจัดอบรม Workshop เพื่อให้คำแนะนำในการหางานใหม่ของพนักงานที่ได้รับกระทบด้วย

นอกจากการปลดพนักงานบางส่วนออกแล้ว LinkedIn ยังมีการปรับโครงสร้างการทำธุรกิจใหม่ จากเดิมที่เคยแยกส่วน Leaning Management และ Talent Solution ออกจากกัน ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อลดต้นทุนของระบบและเครื่องมือต่างๆ ที่เคยทับซ้อนกันอยู่ลง นอกจากนี้ LinkedIn ยังวางแผนที่จะหันไปหาลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีอยู่หลายล้านรายทั่วโลก

ที่มา – LinkedIn, cnbc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา