LinkedIn เผย 10 คอร์สเรียนออนไลน์ยอดฮิต คนนิยมเรียนเพิ่ม Productivity ช่วงว่างงาน ตกงาน

ห้วงเวลานี้เป็นช่วงที่คนเริ่มมองหาเส้นทางใหม่ๆ ในการเพิ่ม Productivity ให้กับตัวเองเพื่อจะเอามาใช้ในการทำงาน ขณะเดียวกัน จำนวนคนตกงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ ในหลายภาคอุตสาหกรรม ในหลายประเทศ เกิดขึ้นรายวันซ้ำไปซ้ำมา ทำให้คนเริ่มมองหาช่องทางที่จะเพิ่มทักษะให้ตัวเองใหม่ๆ อย่างน้อยก็เพื่อเอามาปรับใช้หางานใหม่ได้เร็วขึ้น

Job
LONDON – OCTOBER 05: Commuters walk to work over London Bridge on October 5, 2006 in London, England. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)

LinkedIn คือเว็บไซต์เครือข่ายที่เน้นด้านอาชีพและธุรกิจเป็นหลัก และบ่อยครั้งมักเป็นสื่อกลางให้ผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างมาพบปะกัน เดือนที่ผ่านมา LinkedIn พบว่าผู้ใช้งาน LinkedIn มีการเข้าดูคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สูงมากถึง 7.7 ล้านชั่วโมง เพิ่มเป็น 2 เท่าจากเดือนมีนาคม และเกือบ 3 เท่าจากเดือนกุมภาพันธ์ 

ขณะเดียวกัน ช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักทั่วโลก มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านการเรียนรู้สูงถึง 90% เมื่อเทียบเฉลี่ยรายสัปาดห์ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2019 

นอกจากนี้ LinkedIn ยังระบุว่าคอร์สออนไลน์ที่ฮิตที่สุดคือการทำงานทางไกล (telecommuting) ทักษะเกี่ยวกับโลกเสมือน (virtual skills) และการทำงานร่วมกัน (collaboative working) เหล่านี้มีความนิยมสูงมากถึง 3,000% – 5,800% ซึ่ง 10 คอร์สเรียนออนไลน์ที่นิยมมากและค่อยๆ เติบโตในช่วงเดือนมีนาคมและเติบโตอย่างมากในเดือนเมษายนมีดังนี้ 

นอกจากนี้ คอร์สที่เกี่ยวกับการเขียน resume, การฝึกสมาธิ, ทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง เช่น ภาษาเขียนโปรแกรม Python ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน 

ขณะที่ความต้องการเรียนรู้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักๆ จากโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งประเด็นนี้ Feon Ang รองประธาน LinkedIn ด้าน Talent and Learning Solutions แห่งเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า มันเป็นความพยายามจัดการสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มีความจำเป็นมากกว่าแต่ก่อนมาก เพราะบริษัทและบุคลากรเหล่านี้ต้องการที่จะกลับมายืนด้วยขาของตัวเองและเตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อไป มันคือช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตแบบ New normal เธอบอกว่า ทักษะเหล่านี้ที่พวกเขาสนใจ มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตใหม่ในการทำงานในระยะยาว ทั้งการทำงานทางไกล ความยืดหยุ่นในการทำงานเหล่านี้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญอยู่ 

จากนั้น Ang ก็พูดถึงทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการทำงาน ดังนี้ การทำงานในระดับจูเนียร์ (เริ่มต้นทำงาน) ไปจนถึงทำงานจนได้อยู่ในตำแหน่งระดับกลางแล้ว การทำงานทางไกล การจัดการเวลา และเคล็ดลับเพิ่ม productivity ในการทำงานจากบ้านจะเหมาะกับพวกเขา  

ขณะที่การทำงานในระดับผู้นำ จะเรียนรู้การจัดการทีมในโลกเสมือน การสร้างความเกี่ยวพันกันระหว่างสมาชิกของทีม และการรักษาวัฒนธรรมองค์กร ส่วนผู้ที่กำลังหางาน จะสนใจเกี่ยวกับทักษะในการสัมภาษณ์งาน การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายสำหรับมืออาชีพ เป็นต้น

ที่มา – CNBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์