LG ชี้แจงปมราชกิจจาฯ ยกเลิกคำสั่งห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AS65GDWX0 ไม่ได้ขายในไทย

 LG ชี้แจงปมราชกิจจาฯ ยกเลิกคำสั่งห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AS65GDWX0 ระบุเครื่องฟอกอากาศรุ่นดังกล่าวมิได้นำเข้ามาขายในไทย 

กรณีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC 

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้น

บริษัทฯขอชี้แจงว่า เครื่องฟอกอากาศ LG รุ่น AS65GDWX0 ที่บริษัทฯได้ส่งไปทดสอบที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก่อนนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร มีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เครื่องฟอกอากาศรุ่นดังกล่าวมิได้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเครื่องฟอกอากาศของ LG ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยในขณะนี้ ยังไม่มีอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา