LEGO ทุ่ม 400 ล้านดอลลาร์ฯ รักโลก เลิกสร้างขยะพลาสติก ชวนส่ง LEGO ให้คนรุ่นต่อไปเล่น

กระแสรักโลก รักสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทั้งในมุมของผู้บริโภคที่อยากมองหาสินค้า ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำร้ายโลกให้น้อยที่สุด แบรนด์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับกับความนิยมที่เกิดขึ้น

ภาพจาก lego.com

LEGO ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่ง ที่เพิ่งจะประกาศทุ่มทุนกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.24 หมื่นล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี โดยตั้งเป้าสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

สิ่งแรกที่เราจะได้เห็นกัน คือ LEGO จะเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2025 และในปี 2021 ที่จะถึงนี้ LEGO จะเปลี่ยนไปใช้ ถุงกระดาษ แทนพลาสติก ที่ใช้สำหรับบรรจุ LEGO ภายในกล่อง ซึ่ง LEGO ระบุว่า การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเป็นกระดาษไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะต้องมีการทดสอบวัสดุชนิดใหม่ที่จะนำมาใช้กับเด็กๆ และครอบครัวนับร้อยครอบครัวเสียก่อน โดยวัสดุที่จะนำมาใช้ต้องมีความคงทน น้ำหนักเบา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเปิดง่าย

ภาพจาก lego.com

นอกจากการเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้ว LEGO ยังจะใช้เงิน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปกับการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น UNICEF เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงโอกาสในการเล่น และพัฒนาทักษะที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิต

รวมถึงยังสนับสนุนให้ส่งต่อ LEGO จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพราะ LEGO ทำจากพลาสติกที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 40 ปี เฉพาะในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว LEGO กระตุ้นให้คนบริจาค LEGO ไปให้คนอื่นๆ ได้แล้วกว่า 23,000 ราย

ส่วนเรื่องวัสดุที่นำมาใช้ทำ LEGO ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยวางแผนว่าจะต้องมีการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนภายในปี 2030 โดยในขณะนี้ตัวต่อ LEGO มีส่วนผสมของวัสดุที่ทำจากอ้อยแล้ว ประมาณ 2%

สรุป

กระแสการรักสิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ การที่แบรนด์ต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยลง จะยิ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และดึงดูดให้กลุ่มคนที่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม หันมาให้ความสนใจกับตัวแบรนด์มากขึ้นได้

ที่มา – LEGO

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา