LearnDi ฮับด้านเรียนรู้จาก AIS Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

AIS Academy เร่งเครื่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร จับมือพันธมิตรในวงการ EdTech พัฒนา LearnDi by AIS Academy เพื่อรองรับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

LearnDi by AIS Academy

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด บอกว่า AIS Academy พร้อมพันธมิตร เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่ ซึ่ง AIS Academy จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน ให้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นทางของ AIS Academy ได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย”

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงคอนเทนต์ดีๆ มีอย่างจำกัด AIS และ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด จึงจับมือกับพันธมิตรในวงการ EdTech ให้คนไทยได้มีทางเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง โดยมี Invent, SEAC, Humanica , Conicle , NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z ส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยี เติมเต็มเนื้อหา รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทักษะความต้องการใหม่ๆ ที่ครบถ้วน

LearnDi by AIS Academy

LearnDi by AIS Academy เกิดจากการพัฒนาภายในองค์กรในการทำ Transformation ทำให้รู้ว่าพนักงานต้องการอะไร ผู้ประกอบการและองค์กรต้องการอะไร ทำให้การใช้งานตอบโจทย์ความหลากหลาย โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในวงการยึดหลักการเติบโตร่วมกันใช้จุดแข่งของแต่ละพันธมิตรทำให้ LearnDi เป็นเสมือนกับ Hub ด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft skill และ Hard skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากร และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดเส้นทางความสำเร็จของตนเองผ่านการทำ Self-Development ขององค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องเหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับ บนราคาที่จับต้องได้

LearnDi by AIS Academy

นอกเหนือจากการมีพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมกันเสริมศักยภาพแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของ LearnDi คือการทำงานร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย (Self-Competency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม สุดท้ายเมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate ที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา